Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Valbara kurser

I termin 5 väljs valbar kurs inför termin 6. Den valbara kursen väljs individuellt och läses integrerat med färdiga fysioterapeuter. Examination sker i anslutning till respektive kurs. Den valbara delen i termin 6 omfattar 7,5 hp. Kursen ska vara på avancerad eller grundnivå inom fysioterapi. Om det är fler sökande än antalet tillgängliga platser sker lottdragning. Studenterna meddelas besked om antagning till kurserna via mail.

Om du väljer att gå någon annan kurs än de vi erbjuder på Fysioterapeutprogrammet ska du först kontrollera med programansvarig Annika Heslyk att den är godkänd för tillgodoräknande i utbildningen.

Ansökan valbar kurs

Studerande på LiU:s Fysioterapeutprogram T5 VT23, kan under perioden 15 mars - 17 april söka valbar kurs inför nästkommande T6 HT23. Ansökan görs genom formuläret Forms i Lisam.

Övriga kurser på LiU eller andra universitet söks på vanligt sätt via antagning.se

 

Kursutbud vt 2023

Obligatorisk

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7.5 hp


Valbara

Period 1

Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär, 7.5 hp

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp (ges på magister/masternivå samt som fristående kurs)


Period 2

Smärta och smärtbehandling, 7.5

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp


Kursutbud ht 2023

Obligatorisk

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7.5 hp


Valbara

Period 1

Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär, 7.5 hp

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp (ges på magister/masternivå samt som fristående kurs)

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp


Period 2

Idrottsmedicin, 7.5 hp

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

 

 

 


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-02-16