Göm menyn

Fysioterapeutprogrammet 180hp

Grundutbildningen till fysioterapeut är tre år. Vi har intagning både till höst- och vårtermin. Sista ansökningsdag för höstterminen är 19 april och för vårterminen 15 oktober. Ansökan till programmet sker via antagning.se

Terminstider

HT 2022: 2022-08-29 -- 2023-01-15
VT 2023: 2023-01-23 -- 2023-06-11

 

Tröskelregler

Det finns tröskelregler som måste vara godkänd innan man kan gå vidare till nästa termin. Se utbildningsplan/kursplan.

Dispens beviljas inte per automatik. Ansökan görs på särskild blankett och lämnas till utbildningsadministratören inför varje termin.
 

Studievägledare

Lilian Alarik
tel 013-28 68 25
e-mail: studievagledare@medfak.liu.se

Information från studievägledaren

Dokument

Problemlösningsmodell:

Livbojen

 

Länkar

Studentportalen

Studentenheten

Kursplatsen LISAM

Studentsektionen


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-13