Göm menyn

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller studenter antagna till termin 1 fr o m HT16)

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller för studenter antagna fr o m VT14 t o m VT16)

Utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet (Gäller för studenter antagna fr o m VT19)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet, engelsk version


Sidansvarig: wiveca.wallberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-18