Göm menyn

Forskning

Forskning vid avdelningen 

De lärare och forskare som är knutna till psykologprogrammet i Linköping är aktiva inom olika forskningsområden. 
Forskningen spänner över olika områden som exempelvis depression, ångest, hälsoproblem och kriminella ungdomar. I gruppforskningen studeras bland annat kravaller och grupprocesser. Utvecklingspsykologisk forskning undersöker såväl förutsättningarna för vår utveckling från födsel till vuxen individ som den fortsatta utvecklingen som vuxen genom hela livsförloppet. Forskningen omfattar flera olika områden inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Följande områden utgör centrala exempel: spädbarnspsykologi, kognitiv utveckling (t ex tänkande, minne, uppmärksamhet och beslutsfattande), språk- och kommunikation, socio-emotionell utveckling (relationer och anknytning), utsatta barn, traumatiska upplevelser, neuropsykiatri (barn med autism) och forensisk psykologi.Flera av dessa ämnen återkommer under utbildningen och särskilt mot slutet i form av examensarbeten.


Sidansvarig: asa.wrede@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-04-24