Göm menyn

Statistik från tidigare antagningsomgångar

Detta är statistik för den senast antagna reserven, alltså i vissa fall även efter antagningsomgång 2. 

Ht 2016

BI 21,5

BII 21,5

BIEX 20,94

BF 4

HP 1,55

Ht 2015

BI 21,4

BII 21,6

BIEX 20,78

BF 4

HP 1,6

Ht 2014

BI 21,56

BII 22,1

BIEX 20,91

BF 4

HP 1,6

Ht 2013

BI 21,8

BII 22,2

HP 1,6

Ht 2012

BI 21,6

BII 22,2

BF 4

HP 1,6

Ht 2011 

BI 21,7

BII 22,06

BIII 99,99

BIV 4

HP 1,7

Ht 2010 

BI 21,87

BII 21,91

BIII 99,99

BIV 4 

HP 1,7

 

Ht 2009

BF 4
BG 19,58
DA 999
HP 1,7

Ht 2008

BF 4
BG 19,5
HP 1,7

Ht 2007

BF 4
BG 19,34
HA 2,1
HP 1,8 

Förklaring till förkortningar

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering.
BII: Sökande med gymnasiebetyg med komplettering.
BIII: Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning.
BIex: Sökande med gymnasieexamen, tillfällig urvalsgrupp 2014-2017
BIV samt BF: Sökande med studieomdöme från folkhögskola. 

HP: Sökande med resultat från högskoleprov.
HA: Sökande med resultat från högskoleprov samt arbetslivserfarenhet (urvalsgrupp numera borttagen)
BG: Sökande på gymnasiebetyg (urvalsgrupp numera indelad i BI, BII osv)

OBS!

Urvalsgrupperna bestäms centralt. Poängen varierar från år till år beroende på antalet behöriga sökande.


Sidansvarig: asa.wrede@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-02