Göm menyn

Psykologprogrammets Testotek

Länk till Studentportalen


 

 

Ansvarsförbindelsen ska lämnas till:

Åsa Wrede
IBL
Linköpings universitet

Endast studenter på psykologprogrammet i Linköping kan få behörighet till testrummet.

Ansvarig för Testoteket

Ulrika Birberg Thornberg


Sidansvarig: asa.wrede@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-15