Göm menyn

Examinationsombud

Frågor om examinationen ställs ofta av både examinatorer och studenter. Från årsskiftet finns av den anledningen vid varje fakultet ett examinationsombud, som ska kunna hjälpa till att besvara frågor från både studenter och lärare kring examination. Syftet är att minimera den osäkerhet som kan finnas kring regelverk m.m. Examinationsombudet har inte som uppgift att överpröva examinators beslut.

Den som har frågor ska först själv försöka hitta svaret i universitetets regelverk eller försöka lösa frågan tillsammans med lärare, student eller undervisningsgrupp.

Föreskrifter rörande examination och examinatorer

Examinationsformer vid Linköpings universitet (pdf)

Regelverk gällande examination inom området Utbildningsvetenskap – lärarprogrammen

Rektors riktlinjer (pdf)

 

När du vänder dig till examinationsombudet

  • Frågor och svar måste behandlas som alla andra inkommande och utgående handlingar från universitetet, vilket innebär att ärendet diarieförs och man kan därför inte vara anonym då man skickar sin fråga. Tjänsten är öppen för alla med Lukas-konto och man skickar därför frågan från sin LiU-adress. Man behöver också ange kurskod för den kurs frågan gäller för att examinationsombudet ska kunna hantera frågan utifrån aktuell kursplan.
  • Frågor och svar arkiveras och de frågor och svar som är aktuella läggs ut på nätet (avsändare och kurskod anges inte) som en exempelsamling (FAQ).

Frågor som gäller kurser inom utbildningsvetenskap skickas till:

examination@uv.liu.se


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-22