Göm menyn

Hemmissionering

Hemmisionering

Vill du besöka din gamla gymnasieskola och berätta hur det är att vara student på lärarutbildningen på Linköpings Universitet?

Upplägg

Du kan åka själv eller tillsammans med en studiekamrat, från samma eller något annat lärarprogram och besöka du din gamla gymnasieskola för att berätta om hur det är att studera till lärare vid Linköpings Universitet och bo i Linköping/Norrköping. 

Det är ofta uppskattat av gymnasieeleverna om du utgår från dig själv och dina egna erfarenheter som student. Gymnasieeleverna vill gärna veta hur just du upplever livet som student.

Är du intresserad?

Skicka din intresseanmälan (se länk nedan) så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt. För att få resan betald måste du få besöka en eller flera klasser på skolan. 

Innan resan

När tiden för besöket är avtalat och resan bokad kommer vi att ha en kort genomgång inför resan där vi går genom materialet du får med dig, samtidigt tittar vi genom power-point presentationen så att du får ställa eventuella frågor om den. Du kommer även att få en del tips angående presentationen.

Vad du får med dig

Du kommer att få med dig följande material på din resa:

  • kataloger/broschyrer att dela ut
  • ppt-bilder
  • LiU t-shirt att ha på dig

Vi rekommenderar även att du tar med någon bok från en kurs du läser eller har läst för att visa upp.

Ersättning

Du bokar själv din resa, på billigaste sätt, och Linköpings universitet står för resekostnaden. Ersättningen utbetalas i efterhand, och du ansvar själv för att lämna in biljetter och övriga resehandlingar till Kansliet för utbildningsvetenskap. Det utgår dock ingen ersättning för boende (vi räknar med att du bor hemma).

Gick du på gymnasiet i Östergötland eller har väldigt kort resväg till din gamla gymnasieskola får du, istället för betald resa, ett halvdagars arvode (300 kr) för ditt arbete.

Efterarbete

Efter avslutad hemmissionering skriver du en utvärdering av besöket, hur du upplevde presentationen, vad du pratade om, hur besöket mottogs av eleverna och vilka frågor du fick. Utvärderingen mailar du sedan till gunilla.arnell@liu.se på Kansliet för utbildningsvetenskap.

Har du övriga frågor som inte besvarats i texten ovan får du gärna skicka ett mail till oss på gunilla.arnell@liu.se.

Du som student är den viktigaste ambassadören för Linköpings Universitet, och vi hoppas att du vill representera både oss och dig själv på din hemort.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-19