Göm menyn

Om studievägledningen

Studievägledningen finns för att stödja och vägleda dig som student genom studie- och karriärvalen. Alla studievägledare har tystnadsplikt och vår grundsyn är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv. Studievägledningen ska arbeta med såväl direkt stöd som förebyggande aktiviteter.

Studievägledningens funktioner

Enskilda samtal

Vi kan vara ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. Studievägledarens uppgift är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Du fattar själv besluten som gäller din framtid.

I vägledningssamtalet kan du bl.a. få hjälp att reflektera över dina studier, yrkesval, karriärmöjligheter och personliga förutsättningar på ett sätt som underlättar din studieplanering och medför att du ser möjligheterna och hittar tänkbara lösningar.

Mottagning och introduktion

Vi ansvarar för stora delar av mottagningen och introduktionen av nyantagna studenter under deras första läsår. För att ge de nya studenterna en så bra mottagning och studiestart som möjligt samarbetar vi med andra, t.ex. studentkåren vid lärarutbildningen (Stuff), studenternas sektioner, Studenthälsan m.fl.

Information

Vi ger utbildningsspecifik vägledning och information till studenter och presumtiva studenter. Det kan röra sig om kursutbud, kursval, behörigheter, utlandsstudier, examen, tillgodoräknanden m.m.

Utbildningens utformning

Vi deltar aktivt i utvecklings- och planeringsarbete bl.a. genom att regelbundet följa upp studieresultat. Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du prata med oss studievägledare som har möjligheter att ta initiativ till förbättringar i utbildningsprocessen.


Sidansvarig: studievagledning@uv.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-15