Studievägledningen vid lärarutbildningen

Boka tid - Blanketter - Registrering och omregistrering - Om studievägledning -Studieteknik

Studievägledare arbetar med olika former av stöd till studenter. Blivande studenter kan vända sig till studievägledningen och få information om lärarutbildningen. 

Endast digital kontakt

I dagsläget tar vi inte emot fysiska besök av studenter, detta för att minska spridningen av coronaviruset. Alla samtal sker via telefon, mail, zoom eller teams. Du som har en tid bokad kommer bli kontaktad av oss.

Kontakt

Telefontid 

  • Campus Valla och Campus Norrköping, Telefon 013-28 20 88

    Måndag, onsdag och torsdag klockan 10-11. 

Drop in

Digital drop-in

E-post

Boka tid med enskild studievägledare

Övriga kontaktpersoner

 

Blanketter

Blanketterna är skrivbara i Acrobat Reader.

Studieuppehåll utan platsgaranti

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl anmäler du till ditt program för en eller två terminer i taget. Du måste ansöka om återkomst och får återkomma till aktuell termin i mån av plats.

Studieuppehåll med platsgaranti

Om du på grund av särskilda skäl behöver ta en paus i studierna kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti för den termin du återkommer till studierna. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra omständigheter. Exempel på särskilda skäl är vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Intyg ska bifogas ansökan.

Återkomst efter avbrott eller studieuppehåll

Vid avbrott eller studieuppehåll utan platsgaranti får du ansöka om återkomst inför den termin du vill komma tillbaka. Ansökan om återkomst görs senast 15 april/15 oktober terminen innan aktuell termin för återkomst. Du kan återuppta studierna i mån av plats.

Ansökan till senare del av program / byte av studieort

Du som har påbörjat ett motsvarande program på LIU eller annat lärosäte kan ansökan om antagning till senare del av program, från termin 2 och högre. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet samt ha tidigare studier som motsvarar den första terminens studier (eller ytterligare terminer) i det program du söker till.

Programkurs som fristående kurs

Ansökan för dig som vill läsa en programkurs som fristående kurs. Antagning sker i mån av plats. Du måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet till aktuell kurs.

Avbrott

Om du vill avbryta studierna ska du meddela programadministratör eller studievägledare på ditt program.

Kursanmälan

För dig som läser ett program och vill ansöka till kurser inom programmet eller göra en ändring.

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av de kurser eller program som du läser om du genom studier i Sverige, utomlands eller på annat vis har förvärvat motsvarande kunskaper och färdigheter.

Individuellt beslut

Du använder denna blankett i särskilda ärenden som t ex ansökan om dispens.

Ansökan om byte av ämnen inom ämneslärarprogrammet

För dig som läser ämneslärarprogrammet (Gy och 7-9) och vill ansöka om byte av inriktning eller ämne/n eller ämneskombination.

 

Information om registrering och omregistrering för lärarstudenter

Registrering på nya kurser

Du som lärarstudent registrerar dig själv på nya kurser i samband med terminsstarten via Studentportalen. Du får per automatik tillgång till kursrummet i Lisam.

Om du har problem med registrering kontaktar du: infocenter@liu.se

Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Omregistrering på gamla kurser

Om du har rester från gamla kurser och behöver komplettera dem, så behöver du i många fall inte omregistrera dig på kursen, utan det räcker att du anmäler dig till det momentet som du saknar, t.ex. salstentamen.  Om det inte är möjligt att anmäla sig till examinationen via Studentportalen behöver du kontakta kursansvarig lärare/institution för den aktuella kursen.

Omregistrering behövs däremot om du ska följa kursen, t.ex. delta i seminarier, laborationer mm. Det behövs även om du ska ansöka om studiemedel för de poängen som du saknar. Omregistrering tillåts endast när kursen ges den aktuella terminen.

För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se 

Ange ditt namn, personnummer, program och kurskod.

Tillgång till kursrummet i Lisam

För att få tillgång till kursrummet i Lisam när du ska ta igen gamla kurser behöver du själv kontakta kursadministratör eller kursansvarig lärare/institution och be om tillträde.

VFU-kurser

Om dina kompletteringar gäller VFU-kurser, läs informationen som finns i din VFU-guide på hemsidan.

 

 

LärarAkuten

LärarakutenLär dig hantera jobbets utmaningar Biblioteket och Studenthälsan erbjuder samtal om utmaningar med att vara lärare. Du upptäcker tillsammans med andra studenter nya perspektiv på din kommande yrkesroll och får verktyg för att hantera jobbets utmaningar.

 

Om studievägledningen

Studievägledningen finns för att stödja och vägleda dig som student genom studie- och karriärvalen. Alla studievägledare har tystnadsplikt och vår grundsyn är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv. Studievägledningen ska arbeta med såväl direkt stöd som förebyggande aktiviteter.

Studievägledningens funktioner

Enskilda samtal

Vi kan vara ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. Studievägledarens uppgift är inte att ge råd, utan att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Du fattar själv besluten som gäller din framtid.

I vägledningssamtalet kan du bl.a. få hjälp att reflektera över dina studier, yrkesval, karriärmöjligheter och personliga förutsättningar på ett sätt som underlättar din studieplanering och medför att du ser möjligheterna och hittar tänkbara lösningar.

Mottagning och introduktion

Vi ansvarar för stora delar av mottagningen och introduktionen av nyantagna studenter under deras första läsår. För att ge de nya studenterna en så bra mottagning och studiestart som möjligt samarbetar vi med andra, t.ex. studentkåren vid lärarutbildningen (Stuff), studenternas sektioner, Studenthälsan m.fl.

Information

Vi ger utbildningsspecifik vägledning och information till studenter och presumtiva studenter. Det kan röra sig om kursutbud, kursval, behörigheter, utlandsstudier, examen, tillgodoräknanden m.m.

Utbildningens utformning

Vi deltar aktivt i utvecklings- och planeringsarbete bl.a. genom att regelbundet följa upp studieresultat. Om du som student har synpunkter på din utbildning kan du prata med oss studievägledare som har möjligheter att ta initiativ till förbättringar i utbildningsprocessen.


Sidansvarig: jenny.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-14