Göm menyn

Märkesbacken

Det blir bättre! 

Informationen till studenter är idag utspridd på många olika webbplatser och behovet av samlad kommunikation är tydligt. Det handlar både om att rensa och samla informationen, men också om att skapa en ny struktur och nya rutiner för att tillgängliggöra informationen och på så sätt underlätta studenternas vardag. Som en del i att förbättra och effektivisera informationen så har vi nu börjat bygga ett intranät för studenter. Planen är att lansera och öppna intranätet i november. Projektet avslutas i mars 2023.

Studienära

Intranätet kommer att samla information som rör det som är studienära, till exempel vad som gäller på campus, vilket stöd LiU erbjuder, hur man kan plugga utomlands, vilka rättigheter och skyldigheter studenter har samt annan praktisk information. Information som rör själva undervisningen ligger kvar i Lisams kurs- och programrum. Likaså information som rör studentföreningar, sektioner och nationer finns även fortsättningsvis på Kårservices sida, studentlivet.se.

Studentråd

För att säkerställa att innehållet på intranätet möter studenternas behov har projektet löpande avstämningar med framför allt studentrådet, där kårernas ordförande och vice ordförande ingår. Projektet arbetar också tillsammans med en referensgrupp som består av studentambassadörer från olika utbildningar, campus och städer för att säkra ett relevant innehåll. Intranätet byggs i SharePoint, en plattform som redan används för kurs- och programrum (Lisam). Alla med LiU-ID (studenter och medarbetare) kommer att ha åtkomst.

Frågor? Synpunkter? Kontakta!

Senaste nytt

Oktober

 • Vi kvalitetsgranskar och översätter innehåll.

September

 • Vi utvecklar "Min meny", en personlig meny för varje användare.
 • Vi utvecklar hantering av fakultets-specifika läsargrupper.
 • Vi bygger innehåll om studievägledning.

Augusti

 • Sprint 3 om grafiska element i webbdelar och målgrupps-anpassad information.
 • Vi bygger innehåll om studenters rättigheter och skyldigheter.

Juli

 • Vi bygger innehåll för utbytesstudier och internationella studenter.

Juni

 • Vi bygger information om IT och olika former av stöd.
 • Sprint 2 om sidmallar, koncept för startsida och Min meny.

Maj

 • Sprint 1 om tekniska anpassningar för LiU-anställdas intranät.
 • Vi bygger innehåll om bland annat campus och lokaler, schema och tenta.
 • Möte med studentrådet om startsida.
 • Vi börjar bygga strukturen.
 • Möte med studentrådet om struktur och meny.

April

 • Behovsinventering
 • Planering av plattform.

Mars

 • Workshop med studentambassadörer.
 • Möte med studentrådet om projektstart och målbild.
 • Projektet startar.

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-30