Göm menyn

Arbetsmiljöombud

Enligt arbetsmiljölagen likställs studenter med anställd personal. Arbetsmiljö handlar därför om förhållandena för både medarbetare och studenter på arbetsplatsen. I LiU:s arbetsmiljöpolicy står att LiU ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med en god fysisk och psykosociala arbetsmiljö.

Arbetsmiljön ska vårdas och utvecklas i den dagliga verksamheten i god samverkan mellan ledning, medarbetare och studenter för att förhindra ohälsa eller skada. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön.

Studenternas centrala arbetsmiljöombud

Det finns ett centralt arbetsmiljöombud, CAMO-stud, för varje campus. Posten tillsätts gemensamt av de tre kårerna. De tre centrala arbetsmiljöombuden ska fånga upp arbetsmiljöfrågor som rör i första hand fysisk arbetsmiljö men även frågor inom det psykosociala och studiesociala området. CAMO-stud samverkar på central nivå med kårerna, Studenthälsan och Universitetsförvaltningen, och samordnar arbetsmiljöombudens arbete.

Sektionernas arbetsmiljöombud

På varje sektion bör det finnas minst ett arbetsmiljöombud, AMO-stud, som studenter kan vända sig till med frågor som rör fysisk, psykosocial och studiesocial arbetsmiljö.

KOntakta de Centrala arbetsmiljöombuden:

Har du frågor eller synpunkter på LiU:s centrala arbetsmiljöarbete är du välkommen att kontakta de studiesocialt ansvariga på studentkårerna (CAMO-stud):

Campus Valla

LinTek: Fabian Blom

StuFF: Freja Larsson

Campus US

Consensus: Jolanda Saxfors

Campus Norrköping

Consensus: Jolanda Saxfors

LinTek: Fabian Blom

StuFF: Freja Larsson

 

Kontakta Sektionernas arbetsmiljöombud:

Har du frågor eller synpunkter på arbetsmiljöarbetet vid en viss utbildning eller sektion så är du välkommen att höra av dig till sektionernas arbetsmiljöombud:

Sektionernas arbetsmiljöombud

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-13