Göm menyn

Försäkringar för studenter

Försäkring under skoltid

Som student är du försäkrad under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Observera att du själv måste teckna en olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid och en hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

Kompletterande försäkringar för utbytesstudenter

Som grundutbildnings- och forskarstudent vid Linköpings universitet omfattas du av en samlingsförsäkring för utbytesstudenter. Kravet är att du studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, två veckor före och två veckor efter studier/praktik samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet.

I samband med att du antas till utlandsstudier får du, från din fakultet, information om LiU:s samlingsförsäkring. Vid frågor om skadeanmälan eller andra frågor om försäkringen, kontakta student.ut@liu.se. Samlingsförsäkringen ger ett grundskydd. Önskar du ytterligare försäkring måste du ombesörja detta själv.

Vad händer om du blir sjuk?

Du kan få behålla dina studiemedel under de veckor du är sjuk. Samma sak gäller om du stannar hemma och tar hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående. För att få behålla studiemedlen vid sjukdom ska du uppfylla följande krav:

  • Försäkringskassan måste ha godkänt din sjukperiod. Gör en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.

Läs mer på forsakringskassan.se/privatpers/studerande

  • Du ska vara helt oförmögen att studera. Om du är sjukskriven på deltid, kan du bara få studiemedel för den tid du studerar. Du kan alltså inte få studiemedel för den tid du är sjuk.
  • Du måste studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  • Du måste lämna en särskild studieförsäkran till CSN om du är sjuk när terminen eller kursen startar. Annars kan CSN inte betala ut studiemedel till dig.

Läs mer på csn.se/hogskola/sjuk

Försäkring för stipendiefinansierade doktorander

Är du doktorand vid LiU och finansierar dina doktorandstudier med stipendier kan du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet när du är föräldraledig eller sjuk.

 

KOntakt

Personskadeförsäkring för studenter

E-post: infocenter@liu.se
Telefon: 013-28 10 00

Sjuk- och föräldraförsäkringar för doktorander
E-post: jenny.ventura@liu.se
Telefon: 013-28 16 55

Student IN
E-post: intco@liu.se
Telefon: 013-28 10 00

FAS +
E-post: intco@liu.se
Telefon: 013-28 10 00

Student UT
E-post: student.ut@liu.se
Telefon: 013-28 10 00


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21