Göm menyn

Aktuell information

Information med anledning av Corona-viruset

Digitala möten

Vanligtvis träffar ni era studenter 1 tillfälle/veckan/1 timme. Redan nu, ta en diskussion med era studenter kring vilket digitalt verktyg för möten som kan passa er bäst framöver. Teams, Zoom och Facetime är bra verktyg som vi vet att flera av er idag redan använder. Bifogar information hur ni kan ladda ner Teams som LiU student: https://www.student.liu.se/itsupport/microsoft-teams?l=sv

Vill du bli mentor för en medstudent?

Som mentor hjälper du en medstudent på LiU, som på grund av funktionsnedsättning har svårt att planera och strukturera sina studier. Vi är ständigt i behov av nya studentmentorer från samtliga fakulteter och i både Linköping och Norrköping.

Som studentmentor erbjuds du utbildning varje termin och handledning i ditt arbete. Du blir timanställd vid LiU och får 135 kr/h i ersättning samt möjlighet att få ett intyg efter avslutad anställning.

Mentor och medstudent träffas en gång per vecka (1-2 timmar) alternativt efter behov och upprättar en gemensam veckoplan, t.ex. målplanering, checklistor, lägger in påminnelser om uppgifter som ska lämnas in, tentaanmälningar osv. Vid kommande möte har man en uppföljning för att följa upp tidigare planering.
 

Läs mer om hur det är att vara studentmentor:

Informations- och grupprekryteringsträff

För blivande mentorer till studenter med funktionsnedsättning håller vi informations- och rekryteringsträffar.

 

Måndag 13/9 kl 15:15 Anmäl dig här

 

Fyll gärna i denna blankett innan mötet och maila den till Malin Nestor.

 

Skriv även ut detta sekretessbevis innan mötet. Ni går igenom hur det ska fyllas i under mötet, därefter ska det skickas till:

Linköpings universitet

Malin Nestor

Studenthälsan, Studenthuset

581 83  Linköping

Utbildningstillfällen för befintliga och nya mentorer

Öka din kunskap kring neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar

Mentorskapet kan underlätta om era studenters funktionsnedsättning blir mer begriplig för er, därför erbjuder vi utbildning/workshop kopplat till er anställning som mentor.

Vi utgår från neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt hur dessa kan påverka era studenters vardagliga aktiviteter, där studieförmåga ingår.

Som mentor får du betalt för dessa timmar och vi på Studenthälsan önskar att du någon gång under året medverkar vid ett utbildningstillfälle.

 

Måndag 29/11 kl 15:15-17:00 Anmäl dig här

 

Erbjudande för mentorer - Fokusera med hjälp av mindfulness

Att vara mindful är att leva uppmärksamt i nuet. Du får lära dig att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och medvetna val. Mindfulness är ett verktyg som hjälper dig att hålla fokus, en uppmärksamhetsträning.

Lär dig att bättre hantera din stress och din vardag genom att leva med medveten närvaro. Detta är något vi alla behöver, det är ett verktyg både för dig själv i din vardag och i din mentorsroll. Här erbjuder vi ett tillfälle där du får fokusera på dig själv och dina behov, vad just du behöver för att ta hand om dig själv.

Passet består av teori och praktiska övningar i mindfulness. Du får betalt med timarvode om du deltar i denna workshop.

Marie Delsander, samtalscoach/mindfulnessinstruktör på Studenthälsan håller i dessa tillfällen.

Nytt tillfälle kommer i höst, håll utkik här.

 

Mental träning

Vi vet att många av er (både mentorer och studenter) kämpar på där hemma med att behålla motivationen för studier. Därför vill vi bjuda in både dig som mentor och din student/studenter till en länkföreläsning i ämnet: Hur kan jag nå framgång i mina studier?

Det är Fredrik Wandus, hälsocoach på Studenthälsan som håller i detta tillfälle. Fredrik har en gedigen bakgrund som mental coach och har 20 års erfarenhet att hjälpa t.ex. idrottspersonligheter att nå sina mål. Sedan några år möter han er på LiU i samtal och workshops i ämnen som berör studier och motivation. För en mer hållbar studietid. 

Vi hoppas att detta tillfälle kan bidra med inspiration och fylla på med motivation och underlag till lärande och diskussioner i era mentorsträffar.

Nytt tillfälle kommer i höst, håll utkik här.

 

Handledning

Att stötta en student som har utmaningar med anledning av en funktionsnedsättning är i sig en utmaning som ibland väcker många frågor och funderingar hos er mentorer.

Frågor som:

  • Gör jag egentligen någon skillnad?
  • Kan jag göra på ett annorlunda sätt?
  • Min student har svårt att slutföra upprättade planer - hur kan jag hjälpa till?

Vi erbjuder handledning vid ett tillfälle i månaden för dig som arbetar som mentor för studenter med funktionsnedsättning. Det är max 10 platser/tillfälle och anmälan gör du i länkarna nedan.

Anmäl dig, ta med dig din matlåda så diskuterar vi tillsammans era utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Av erfarenhet vet vi på Studenthälsan att det är viktigt att få dela och diskutera sina tankar med andra mentorer. Inte bara för mentorsarbetet, utan också för dig själv, din egen studieteknik och hur du ”coachar” dig själv.

 

Måndag den 20/9 kl. 12:15- 13:00 Anmäl dig här

Måndag den 18/10 kl. 12:15-13:00 Anmäl dig här

Måndag den 15/11 kl. 12:15-13:00 Anmäl dig här

 

Frågor? Kontakta mentorsamordnare Malin Nestor, malin.nestor@liu.se

 


 

Bra att ha för mentorer

Dokument för utskrift

Veckoschema

Kalender för 2021

Mallar

Mall redovisa sina mentorsträffar

Mall kursplanering

Så här fyller jag i arvodesblanketten

Lästips

Mentorshandboken

Att vara mentor till student med Aspergers syndrom

 

 

 

 


Sidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-28