Göm menyn
Studenter på en föreläsning

Övrigt stöd och service på LiU

Studenthälsan

Studenthälsan

Biblioteket vid Linköpings universitet

På biblioteket kan studenter med läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning låna böcker på anpassade medier. Det finns en syn- och taldator på varje bibliotek.

Universitetsbibliotekens sidor för dig med läshinder

Programvaror - talsyntes och stavningshjälp

Som student på LiU finns det programvaror som du kostnadsfritt kan ladda ner till din dator. Du laddar ner samtliga program via MinIT.

Tortalk

Programmet gör att man kan man få all text som syns på datorns skärm uppläst av en datorröst.

Stava Rex och SpellRight

Stava Rex och SpellRight är rättstavningsprogram för Windows och Mac, speciellt utvecklade för personer med dyslexi.

Språkverkstaden

Språkverkstaden är öppna för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska.

Lika Villkor

Vid Linköpings Universitet har du rätt till en arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Lika Villkor arbetar för inkludering, jämställdhet och jämlikhet vid LiU.

Tentamensservice

StudievägledningSidansvarig: asa.lowgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-26