Göm menyn

Felanmälan / Error report

Alla fält med * är obligatoriska
All fields with * are mandatory.

Förnamn*
First name*
*
Efternamn*
Last name*
*
Inloggningsnamn
Log-in name
Kontoform
Account type
Student AnställdAnnat
Institution
E-postadress*
E-mail adress*
*
Telefon
Telephone
Problemområde
Problem subject
LiU-datornummer
LiU-computer number
Problembeskrivning
Description of problem

Länk till information om utskrifter och kopiering

IT-guiderStudentportalenWI-FI på campusDriftinformation

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 23 14:45:51 CEST 2018