Göm menyn

Svar på frågor kring gallring (FAQ)

Varje termin görs en gallring av de LiU-ID som tillhör inaktiva studenter. Gallringen baseras helt på uppgifter i studiedokumentationssystemet Ladok.

Grundprincipen är att studenten ska vara registrerad och påvisa studieaktivitet i form av resultatrapportering i Ladok, (kan vara underkänt eller godkänt), för att få inneha ett LiU-ID. En students LiU-ID tas bort eller begränsas om ingen förstagångsregistrering finns för innevarande termin, eller om resultat saknas för de två föregående terminerna. Det räcker alltså inte med att omregistrera sig varje termin. För mer information, se Beslut om gallring.

När ditt LiU-ID har tagits bort kan du inte längre komma åt de IT-tjänster som är knutna till det, såsom student e-post, Studentportal, Lisam, datorsalar, programvaror och LiU-kort. Du får heller inte mailutskick med studentnyheter. Men du kan fortfarande studera, manuellt anmäla dig till tentor eller beställa studieintyg genom att kontakta en studerandeexpedition på telefon 013-28 20 00 eller central.studexp@liu.se.

Om du anser att du fortfarande är en aktiv student måste du själv vidta åtgärder för att få behålla ditt LiU-ID. Se stycket "Hur påverkar jag beslutet?"

Gallringen görs två gånger per år, i april och i november. I god tid innan (ca en månad) skickas e-post till samtliga som står på tur att gallras så att eventuella felaktigheter ska hinna rättas till.

Undantag från gallring

Du som har studerat minst 30 högskolepoäng vid Linköpings universitet (i helt slutförda och stjärnmarkerade kurser) får behålla ditt LiU-ID, men i begränsad form. Som alumn (före detta student) har du tillgång till vissa tjänster i Studentportalen: studieresultat, verifierbara intyg och adressändring. Du får också behålla din student e-post. Du loggar in i Studentportalen med dina vanliga inloggningsuppgifter. Kontakta en studerandeexpedition på telefon 013-28 20 00 eller portal@studc.liu.se om du har glömt bort ditt lösenord.

Hur går gallringen till?

Gallring av LiU-ID sker två gånger årligen, april och november, för studenter som anses inaktiva. Du räknas som inaktiv student om ingen förstagångsregistrering finns för innevarande termin alternativt om OM-registrering finns men resultat saknas för de två föregående terminerna vid gallringsdatum. Det räcker alltså inte att omregistrera sig varje termin för att behålla sitt LiU-ID.

Information om, att borttagning av ett LiU-ID eller begränsning av ett LiU-ID ska ske, skickas till studentens e-postadress. Borttagningen verkställs en månad efter avisering. En ny utsökning görs innan så att de som efter aviseringsbrevet, uppfyller kraven för att inneha ett fullvärdigt LiU-ID, inte gallras.

När ett LiU-ID har tagits bort helt kan studenten inte längre komma åt de tjänster som är knutna till kontot, så som e-post, Studentportal, Lisam, datorsalar, programvaror och LiU-kort. Alla data raderas en månad efter stängning. Data på LiU-ID:n som gallrats är därefter oåterkalleligt borta. Däremot ligger ett användar-id (fffee123) i karantän i två år och återanvänds om studenten kommer tillbaka till studierna. Som giltig aktivitet räknas förstagångsregistrering, (FFG-reg), omregistrering med resultatinrapportering, studieuppehåll och utlandsstudier.

Om du genom någon åtgärd blir aktiv student och ditt LiU-ID således inte ska tas bort längre får du ett nytt e-postmeddelande som bekräftar detta.

Hur påverkar jag beslutet?

Om du anser att du är en aktiv student vid Linköpings universitet måste du själv vidta åtgärder för att ditt LiU-ID inte ska tas bort. Men observera att det enda som kan ändras under aviseringstiden är om någon information i Ladok är felaktig eller är otillräcklig. Kom också ihåg att du bara har en månad på dig att uppfylla villkoren (från att du har fått informationen).

  • Saknas kursregistrering så ska du registrera dig via Studentportalen. Vid problem kontakta registreringsakuten@liu.se
  • Saknas nyligen gjorda resultat på en kurs/program ska du kontakta institutionen som ger kursen.
  • Om du nyligen återupptagit studierna eller kommer att göra det inom kort och menar att du är fortsatt aktiv bör du kontakta studievägledare eller kursansvarig för att göra en plan för fortsatta studier. Du behöver sedan registrera dig för de kurser som du avser avsluta under aktuella terminen. Om du endast omregistrerar dig på en kurs så måste du dessutom lämna in en begäran om undantag av gallring till portal@studc.liu.se. OM-registrering utan resultatinrapportering räknas inte.
  • Har du ett officiellt studieuppehåll men inte anmält det så måste du göra det. Det hanteras olika på fakulteterna och det görs i Studentportalen eller via blankett. Om du är osäker, kontakta ansvarig på fakulteten.
  • Om du befinner dig på utlandsstudier men inte har registrerat dig så måste du göra det nu. Om du är osäker, kontakta ansvarig på fakulteten.

Om du behöver hjälp med att bekräfta informationen som finns i Ladok eller få råd är du välkommen att kontakta en studerandeexpedition på telefon 013-28 20 00 eller central.studexp@liu.se.

Kan jag behålla tillgång till vissa tjänster?

Ja, om du har studerat minst 30 högskolepoäng vid Linköpings universitet (i slutförda och godkända kurser). Då får du behålla ditt LiU-ID, men i begränsad form. Som alumn (före detta student) har du tillgång till vissa tjänster i Studentportalen: studieresultat, verifierbara intyg och adressändring. Du får också behålla din student e-post. Du loggar in i Studentportalen med dina vanliga inloggningsuppgifter. Kontakta en studerandeexpedition på telefon 013-28 20 00 eller portal@studc.liu.se om du har glömt bort ditt lösenord.

Vill du även fortsättningsvis få mailutskick med studentnyheter väljer du att prenumerera på LiU-nytt-s.

Kan jag återfå mitt LiU-ID efter gallringen?

  • Om du har antagits till en ny kurs på tidigare program eller fristående kurs så kan du kvittera ett nytt LiU-ID, tidigast dagen efter du har registrerat dig.
  • Om ditt LiU-ID har tagits bort men du genom resultatrapportering uppfyller kraven för ett nytt, så kan du dagen efter inrapportering i Ladok hämta aktiveringsnyckel för att aktivera ett nytt lösenord.
  • Du behöver kursregistrera dig för den aktuella terminen samt lämna in en begäran om kontoupplåsning till portal@studc.liu.se innan torsdagar kl 14.00, för att få ditt LiU-ID återaktiverat. Tidigast fredagen efter upplåsningen kan du kvittera ut en ny aktiveringsnyckel. Du får tillbaka samma LiU-ID och aktiveringsnyckeln kvitteras ut på en studerandeexpedition.

Hur påverkas mina studier om jag inte har ett LiU-ID?

Gallringen påverkar inte din möjlighet att studera! Du kan till exempel fortfarande anmäla dig manuellt till tentor, registrera dig och beställa studieintyg och andra dokument genom att kontakta en studerandeexpedition. Gallringen påverkar inte heller antagningar eller ansökningar. Du är fortfarande lika välkommen att börja på universitetet igen. Men om du behöver tillgång till Lisam, inloggningskyddad hemsida eller institutionspecifika labbsalar då behöver du ett fullvärdigt LiU-ID. För åtkomst se "Återfå sitt LiU-ID efter gallring".

Hur får jag tag på studieintyg efter gallringen?

För att få ett studieintyg eller utdrag kontakta en studerandeexpedition.

Hur registrerar jag mig efter att jag har blivit gallrad?

Registrering går att göra manuellt. Om du vill ha hjälp att registrera dig per telefon eller e-post så går det endast att omregistrera sig på tidigare registreringar. Nya registreringar går endast att göra om du lämnar in blanketten "Begäran om registrering". För mer information om registrering.  

Kan jag anmäla mig till tentor när jag är gallrad?

Ja, anmäl dig till tentamen genom att kontakta en studerandeexpedition. Glöm inte att även här gäller anmälan senast 10 dagar före tentamensdatum.

Vad händer med min e-post?

Du som inte har studerat 30 hp, och inte får behålla din e-post, kan vidarebefordra den. Om du vill göra det måste du göra det innan ditt LiU-ID gallras.

  • Om du INTE valt att vidarebefordra din e-post kommer det att skickas ett automatsvar (att kontot har upphört att gälla) i 12 månader från det att ditt LiU-ID gallrats. Då 12 månader har passerat kommer det att skickas ett studsmeddelande (att kontot inte finns).
  • Har du valt att vidarebefordra din e-post kommer den att vidarebefordras samt skicka ett automatsvar (att kontot har upphört att gälla) i 12 månader från det att kontot gallrats. Då 12 månader har passerat kommer det att skickas ett studsmeddelande (att kontot inte finns).

Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 27 10:15:04 CET 2017