Göm menyn

Lisam och Studentportalen

Lisam och Studentportalen är de två viktigaste IT-tjänsterna för studier på Linköpings universitet. Du loggar in i tjänsterna med ditt LiU-ID. Om du är ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID på www.liu.se/antagen.

Lärplattformen Lisam

Lisam används av en majoritet av alla kurser. För att kunna logga in måste man ha ett temporärt LiU-ID, men för att få åtkomst till e-post krävs att du aktiverat ditt fullvärdiga LiU-ID.

I Lisam finns:

  • Kursrum med information och kommunikation kring dina kurser. Observera att du måste vara antagen (gäller fristående kurser) eller registrerad (gäller programkurser) för att få tillgång till dina kursrum. Antagna studenter som inte registrerar sig eller tackar nej till en plats tas bort ur kursrummet senast tre veckor efter registreringsperiodens slut.
  • Möjlighet att skapa egna samarbetsrum.
  • Personlig lagring av filer via OneDrive.
  • E-post och kalender.
  • On line-versioner av Word, Excel och PowerPoint.
  • Möjlighet att ladda ner hela Office-paketet.

Logga in i Lisam

Kontakt

Om du behöver hjälp i Lisam, klicka på "Lisam-support" i vänstermenyn på Lisams startsida.

Studentportalen

I Studentportalen kan du registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor och kurser, välja kurser, se dina studieresultat, beställa studiemeritförteckningar, ansöka om examen, fylla i kursvärderingar, söka e-postlistor till kurser och program och mycket annat.

Logga in i Studentportalen

Kontakt

Om du behöver hjälp med inloggning, skicka e-post till helpdesk@student.liu.se eller anmäl fel/problem via webbformuläreller telefon 013-28 58 98.

Har du tappat din aktiveringsnyckel, glömt lösenordet till din e-post, fått ditt LiU-ID gallrat eller har studieadministrativa frågor ska du kontakta Centrala studerandeexpeditionen.

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 20 15:44:42 CEST 2017