Göm menyn

Kontaktuppgifter arbetsmiljöombud

Campus Valla

D - Datateknologsektionen
amo@d-sektionen.se

I - Sektionen för Industriell ekonomi
amo@isektionen.se

Ling - Sektionen för högskoleingenjörsutbildningar
amo@lingsektionen.se

M - Maskinteknologsektionen
amo@maskinteknologsektionen.se

MatNat - Matematisk-naturvetenskapliga sektionen
styrv@matnat.se

TBI - Sektionen för Teknisk biologi
amo@tbi.lntek.liu.se

Y - Sektionen för Teknisk fysik och elektroteknik
amo@y.lintek.liu.se 

AJF - Affärsjuridiska föreningen
amo@ajf.nu

ELIN - Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet
amo@elin.se

FLiNS - Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare
www.flins.org

KogVet - Sektionen för kognitionsvetenskap
amo15@kogvet.se

LiUPhD - Doktorandsektion
liuphd.se/index.php/contact

Lärarsektionen - Sektionen för lärarstudenter
amo.uu@lsek.se

PULS - Sektionen för Personal- och Arbetsvetenskap
amo@personalvetare.nu

SAKS - Systemvetenskap och Informatik
saksaren.se/kontakt/arbetsmiljoombud

SeKel - Sektionen för kulturvetare
vice@sekel.stuff.liu.se

SSHF - Sektionen för slöjd, hantverk och formgivning
amo@sshf.studorg.liu.se

StaLin - Statistikernas sektion
amo@stalinsektionen.se

Stimulus - Psykologprogrammets sektion
amo@psykologprogrammet.se

 

Campus US

Domfil - Doktorandsektion

domfil.se

Sektionen för biomedicinsk analys
www.facebook.com/pages/BMA-sektionen

Logopedsektionen
logoped.consensus.liu.se/index.php?page=styrelsen

Medicinsk biologi
medbi.studorg.liu.se/sektionen/kontakta-oss

Medicinska föreningen (Läkarprogrammet)
amo@mflinkoping.se

Sjukgymnastsektionen
www.hu.liu.se/fysio/information-till-studenter/sektionen

Sjuksköterskesektionen i Linköping
ssklinkoping.se/Kontakt

 

Campus Norrköping

AT - Arbetsterapeutsektionen
at@consensus.liu.se

ED - Sektionen för elektronikdesign
snordf@elektronikdesign.com

NLSek - Sektionen för lärarstudenter i Norrköping
amo@nlsek.stuff.liu.se

GDK - Sektionen för Grafisk Design & Kommunikation
amo@gdk.nu

Logistiksektionen - sektionen för KTS, FTL och SL
amo@logistiksektionen.se

MiP - Miljövetarsektionen
ubamo@miljovetarprogrammet.se

MT - Sektionen för medieteknik
sekreterare@medieteknik.nu

N-sektionen
n-sektionen.se/kontakt

SKA - Sektionen för Samhälls- och kulturanalys
ska.studorg.liu.se

SKUM - Sektionen för Kultur, samhälle och mediegestaltning
amo@skumsektionen.se

Socionom-sektionen
amo@socionom.stuff.liu.se

Sjuksköterskesektionen i Norrköping
www.ssknorrkoping.se/kontakta-oss


Saknar din sektion ett arbetsmiljöombud? Då kan du vända dig till det centrala arbetsmiljöombudet på det campus där du studerar. 

KOntakta de Centrala arbetsmiljöombuden:

Har du frågor eller synpunkter på LiU:s centrala arbetsmiljöarbete är du välkommen att kontakta de studiesocialt ansvariga på studentkårerna (CAMO-stud):

Campus Valla

LinTek: Caroline Lööf

StuFF: Leo Karlsson

Campus US

Consensus: Staffan Holm Lervik

Campus Norrköping

Consensus: Staffan Holm Lervik

LinTek: Caroline Lööf

StuFF: Leo Karlsson

 

Kontakta Sektionernas arbetsmiljöombud:

Har du frågor eller synpunkter på arbetsmiljöarbetet vid en viss utbildning eller sektion så är du välkommen att höra av dig till sektionernas arbetsmiljöombud:

Sektionernas arbetsmiljöombud

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-08