Göm menyn
Skrivande student

Språkverkstäder

Språkverkstäderna är öppna för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen är kostnadsfri.

Språkverkstäder finns på Campus Valla, US och Norrköping, och du väljer själv vilken du kontaktar.

Academic English Support

I de engelska språkverkstäderna får du hjälp att utveckla dina färdigheter i att skriva och tala engelska, och på så sätt öka ditt självförtroende när det gäller att använda engelska i akademiska sammanhang.

Språkguide

För att underlätta ditt arbete finns Linköpings universitets språkguide. Den innehåller de nödvändigaste kunskaperna kring skrivande och språkbruk. Syftet med språkguiden är att ge råd och riktlinjer till medarbetare och studenter vid Linköpings universitet i några viktiga språkfrågor.

Plagiering och upphovsrätt

Biblioteket har tagit fram en självstudieguide som handlar om vad plagiering är och hur man undviker det.

För ytterligare information om plagiering:

LänktipsSidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Feb 07 12:58:40 CET 2017