Göm menyn
Skrivande student

Språkverkstaden

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen är kostnadsfri.

Språkverkstaden finns på alla campus, och du väljer själv vilken du kontaktar.

Academic English Support

I de engelska språkverkstäderna får du hjälp att utveckla dina färdigheter i att skriva och tala engelska, och på så sätt öka ditt självförtroende när det gäller att använda engelska i akademiska sammanhang.

Språkguide

För att underlätta ditt arbete finns Linköpings universitets språkguide. Den innehåller de nödvändigaste kunskaperna kring skrivande och språkbruk. Syftet med språkguiden är att ge råd och riktlinjer till medarbetare och studenter vid Linköpings universitet i några viktiga språkfrågor.

Plagiering och upphovsrätt

Biblioteket har tagit fram en självstudieguide som handlar om vad plagiering är och hur man undviker det.

För ytterligare information om plagiering:

LänktipsSidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Nov 21 13:19:34 CET 2018