Göm menyn

Fadderutbildning

Om fadderutbildningen

Studenthälsan ansvarar för att Fadderutbildning erbjuds till alla faddrar som tar emot de nya studenterna vid terminsstart. Varje år utbildas fler än 1 500 faddrar.

Utbildningen syftar till att stärka faddrarna i deras roll under mottagningen. Att ge dem perspektiv, kunskap och metoder som kan bidra till ett gott omhändertagande av de nya studenterna.

Fadderutbildningen arrangeras i samarbete med kårerna och ges i två delar. Den första delen genomförs i en fakultetsgemensam utbildning där blivande faddrar från olika program möts. Den andra delen är sektionsspecifik.

Hör av dig till Mottagningssamordnare på din kår om du har frågor.
Inbjudan att delta som fadder bör du ha fått från din sektion

Anmälan är stängd

Innehåll del 1

Del 2

  • Del 2 genomförs av kårerna - Gruppdiskussioner om fadderrollen.

 

Datum 2019

Fadderutbildningen ges vid fyra olika tillfällen på våren och ett tillfälle i december.

Nästa tillfälle:

December 2019

 

Kontakt

Kontaktuppgifter som omnämns under fadderutbildningen kan du finna här.


Sidansvarig: jonas.blom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-05