Göm menyn

Fadderutbildning

Om fadderutbildningen

Studenthälsan ansvarar för att Fadderutbildning erbjuds till alla faddrar som tar emot de nya studenterna vid terminsstart. Varje år utbildas fler än 1 500 faddrar.

Utbildningen syftar till att stärka faddrarna i deras roll under mottagningen. Att ge dem perspektiv, kunskap och metoder som kan bidra till ett gott omhändertagande av de nya studenterna.

Fadderutbildningen arrangeras i samarbete med kårerna och ges i två delar. Den första delen genomförs i en fakultetsgemensam utbildning där blivande faddrar från olika program möts. Den andra delen är sektionsspecifik.

Innehåll del 1

 

Del 2

  • Del 2 genomförs av kårerna - Gruppdiskussioner om fadderrollen.

 

Datum 2018

Fadderutbildningen ges vid fyra olika tillfällen på våren och ett tillfälle i december.

Nästa tillfälle:

26:e april, Linköping

2:e maj, Linköping

7:e maj, Norrköping

8:e maj, Linköping

Kontakt

Kontaktuppgifter som omnämns under fadderutbildningen kan du finna här.


Sidansvarig: jonas.blom@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 03 07:51:32 CEST 2018