Göm menyn

Hälsa och välbefinnande

Studenthälsans uppdrag är att arbeta förebyggande. Här har vi samlat information och verktyg att använda för att komma igång med livsstilsförändringar. En bra start om du funderar på att göra en förändring för att ta bättre hand om dig själv är att göra något av våra livsstilstest. Testet tar bara några minuter att göra och du kan välja på test kring stress, sömn, alkoholvanor, fysisk aktivitet, kost, psykisk hälsa, tobak, stress eller ett övergripande test. Du svarar anonymt och du får direkt en kort personlig återkoppling utifrån dina svar. Testet på Alexit.se har utvecklats av forskare på Linköpings universitet och den vetenskapliga granskningen av innehållet har gjorts av professor Preben Bendtsen.

Om mental hälsa

Om stress

Om sömn

Om fysisk aktivitet

Om kost

Om alkohol, narkotika och tobak

Om sexuell hälsa

Mental hälsa

Att känna sig nedstämd, hängig eller ledsen är en naturlig del av livet och är en normal reaktion vid sorg, stress, konflikter, uppbrott eller misslyckanden. Även utmattning, som orsakas otillräcklig återhämtning, samt oro kan leda till nedstämdhet. Oro och nedstämdhet kan innebära att studierna blir lidande. Hos Studenthälsan finns därför olika möjligheter till stöd, kostnadsfria individuella samtal eller gruppverksamhet för att hantera ångest, oro och negativa tankar.

Råd för att må bättre

Vissa saker kan vi själva försöka ändra på men glöm inte bort att be om hjälp när du behöver det. Här följer några tips:

 • Prata med någon: Det kan vara en kompis, partner eller någon i din familj. Ta hjälp av andra!
 • Umgås med andra, fysiskt eller digitalt – även om du inte har lust.
 • Gör sådant du brukar gilla, även om du inte har lust just då.
 • Ta hand om dig själv: Se till att sova ordentligt, äta bra och röra på dig. Gå gärna ut för att få ljus och energi.
 • Var snäll mot dig själv: Försök att inte vara dömande. Försök istället att acceptera dina känslor. Nedstämdhet drabbar oss alla emellanåt. 
 • Om orsaken till din nedstämdhet går att förändra eller påverka, testa att göra något du inte har provat tidigare.
 • Se till att ha tydliga rutiner och undvik att vända på dygnet. 
 • Undvik alkohol och andra droger.
   
 • Gör livsstilstestet om mental hälsa på Alexit.se

Här kan du läsa mer om mental hälsa

Stress

Under studietiden är det många som känner sig stressade. Känslor av otillräcklighet och att man aldrig läst tillräckligt mycket uppstår lätt, då studietakten på universitet ofta är hög. Stress och stresshormoner är nödvändigt för att vi ska vilja prestera, utvecklas och göra saker som känns meningsfulla för oss. Att leva ett liv utan stress är omöjligt och det är inte farligt att känna sig stressad av och till. Kroppen är gjord för att reagera när vi upplever hot eller fara. Ofta är det dock inte stressen i sig som är problemet, utan att vi får för lite återhämtning. Då är det viktigt att hitta en balans mellan aktivitet och vila.

Studenthälsan erbjuder stresshantering i olika former ex. kurser, föreläsningar, workshops och individuella samtal. Med hjälp av det stöd från Studenthälsan som passar för dig, återfinner du dina energikällor och lär dig att hitta ett mer balanserat förhållningssätt till dina stressfaktorer. 

Sömn

Sömnbehovet är individuellt, men de flesta behöver sova mellan 6-8 timmar per natt. Sömnen, och då främst djupsömnen, är viktig för återhämtning. Sömnen har också en avgörande betydelse för minneinlagring och är därför extra viktigt när du studerar och ska lära in nya saker. Svårigheter att somna och orolig sömn är vanligt och ofta beror besvären på stress, spänning eller olämpliga vanor. Ha därför gärna regelbundna tider för din sömn och stig upp och lägg dig vid samma tid varje dag.

Fysisk aktivitet

När vi rör oss raskt förbrukar vi och gör oss av med vårt överskott av stresshormoner (bl a adrenalin och noradrenalin) som överproduceras i kroppen när vi lever under psykisk stress och har bekymmer. Att röra på sig lite och ofta (minst 30 minuter om dagen) har gynnsamma effekter på kroppen och för hälsan. När du studerar är det bra att resa dig upp och röra på dig minst några minuter varje timme. Och att röra dig utomhus i dagsljus varje dag, till exempel genom att cykla eller gå till universitetet eller ta en lunchpromenad är bra vardagsmotion.

Kost

Att få i sig en allsidig kost är en förutsättning för att du som student ska orka. Att inte prioritera ditt näringsintag kan få både fysiska konsekvenser, men också leda till bristande energi till studier och ett pendlande psykiskt mående. Precis som att du behöver äta bra och röra på dig för att prestera, behöver hjärnan energi för att fungera. Men trots att det är en självklarhet för många, tenderar vi att glömma bort det när vi stressar med att hinna klart med en uppgift. Kom ihåg att äta ordentligt – även när du har en stundande deadline. Det kommer hjälpa dig att prestera bättre.

Om du misstänker du att du har problem med din mathållning kan du vända dig till Studenthälsan för rådgivning.

Alkohol, narkotika och tobak

Förebyggande arbete kring alkohol, narkotika och tobak är en viktig del av Studenthälsans arbete. Vi möter både studenter som vill förändra sitt eget användande och är oroliga för någon i sin närhet, och hos oss kan du boka tid för enskilt samtal när dina eller någon av dina vänners alkoholvanor blir ovanor.

Som en del i vårt förebyggande arbete samarbetar vi med studentkårerna och sektionerna för att på olika sätt se till att universitetslivets festande inte blir på en skadlig nivå.

Studenthälsan ansvarar också för att en fadderutbildning erbjuds till alla faddrar som tar emot de nya studenterna vid terminsstart. Varje år utbildas fler än 1 500 faddrar. Utbildningen syftar till att stärka faddrarna i deras roll under mottagningen och ge dem perspektiv, kunskap och metoder som kan bidra till ett gott omhändertagande av de nya studenterna.

Här kan du läsa mer om alkohol, narkotika och tobak

Sexuell hälsa

En god sexuell hälsa innebär att du har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter när du önskar – som är fria från tvång, våld eller diskriminering. Den sexuella hälsan kan variera genom livet, och kan påverkas av olika faktorer, så som stress, nedstämdhet och sjukdomar. Om du behöver vägledning kring vart i vården du ska vända dig kring dessa problem kan du boka en tid med Studenthälsan eller kontakta oss via telefon.

Här kan du läsa mer om sexuell hälsa

STD-mottagningar

Är du orolig över att ha blivit smittad av någon sexuellt överförd sjukdom ska du boka tid på STD-mottagningen (eller Ungdomsmottagningen om du är under 26 år).


Sidansvarig: studenthalsan@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08