Göm menyn

Individuella samtal

Studenthälsan erbjuder individuella samtal kostnadsfritt för dig som behöver stöd. Ett samtal hos oss varar ungefär en timme. Det du vill ha hjälp med behöver inte röra studierna, men påverka dom på ett eller annat sätt. Hur många samtal man behöver varierar från person till person, ibland räcker det med några få samtal och ibland behöver man lite fler.

Vid ett individuellt samtal får du träffa utbildad personal som har tystnadsplikt. Samtalet journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Målet är att väntetiden för en samtalstid ska vara kort så att du snabbt får den hjälp du behöver, och om vi inte har svar på dina frågor så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

För att boka en tid fyller du i ett formulär. Formuläret är bara tillgängligt för dig som är student, det tas emot av Studenthälsan och dina uppgifter behandlas med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Du blir sedan kontaktad via mail, telefon eller sms.

Samtalen kan ske digitalt via videosamtal eller på plats i ett samtalsrum på något av våra tre campus.

Boka tid för samtal

(formuläret är bara tillgängligt för dig som är student och studerar du på annan ort hittar du kontaktinformation här)

Behöver du avboka ditt samtal?

Om du får förhinder eller blir sjuk och behöver avboka din tid är det viktigt att du meddelar det så snart som möjligt. Du gör detta genom att svara på kallelsen du fått via e-post. Tänk på att om du inte avbokar din tid försenar du kontakt för de som behöver hjälp.


Sidansvarig: studenthalsan@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-21