Göm menyn

När du blir orolig för en student

Som studievägledare, lärare eller annan personal på universitetet kommer man ibland i kontakt med studenter med olika svårigheter.

Det är värdefullt - både för den enskilde individen och för omgivningen - att du som personal uppmärksammar svårigheterna och försöker guida studenten vidare i ett tidigt skede innan problemen blivit alltför stora.

Att vara uppmärksam på

 • Plötsligt försämrade studieresultat
 • Ofta borta från undervisning och tentor
 • Talar om suicid
 • Beter sig aggressivt eller hotfullt
 • Verkar påverkad av alkohol eller droger
 • Påtagliga förändringar i sättet att vara som person
 • Har orimliga tankar och som inte går att korrigera

Vad göra

 • Prata med kollegor om din oro, ta inte ensamt ansvar.
 • Vid behov konsultera Studenthälsan
 • Prata med studenten

Vad säger jag till en student som jag är orolig för?

 • Syftet med samtalet och att du vill hjälpa
 • Säg som det är: vad du sett och vad som oroar dig
 • Fråga om hen sökt hjälp
 • Om inte: berätta vart man kan vända sig
 • Erbjud dig att förmedla kontakt
 • Bestäm tid för uppföljning

Vad gör jag när en student kommer till mig och vill prata om hur hen mår?

 • Lyssna!
 • Håll fast vid din egen professionella roll/integritet
 • Var tydlig med vad du kan göra
 • Hänvisa till Studenthälsan, studievägledare eller annan hjälp
 • Rådgör med dina kollegor (eventuellt Studenthälsan)

Vad gör jag om en studenten är svår att nå?

 • Berätta vad du har sett
 • Avstå från snabba lösningar
 • Stötta studenten att hålla kontakt med kompisar och sina närmaste
 • Om studenten uttrycker att hen vill ta sitt liv - lyssna, var empatisk och sök hjälp!

Vad göra om en student är störande eller hotfull

Under våld och hot i arbetsmiljön hittar du en checklista för hur du skall agera vid hot och våld

Ett störande uppträdande är inte godtagbart. En student som stör undervisningen eller trakasserar andra studenter eller anställda på universitet kan bli anmäld till disciplinnämnden i enlighet med Högskoleförordningen 10 kapitel - se mer på disciplinnämnden.

Om situationen kan upplevas obehaglig ska du aldrig vara ensam, se till att du har en kollega med dig.

Hur hjälper jag en student att få kontakt med Studenthälsan?

Kontakta Studenthälsan (formulär)

Bra att veta om Studenthälsan när du vill motivera en student att söka kontakt:

 • Studenthälsan har tystnadsplikt
 • Det är gratis
 • Man får tid snabbt: inom två veckor får man tid för samtal, men ju mer akut situationen är desto snabbare tid.

Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-21