Göm menyn

Vårdkontakter

Sjukvårdsrådgivningen 1177 öppet hela dygnet.

Hitta rätt i vården (Region Östergötlands hemsida)

Nationella hjälplinjen - Kostnadsfri psykologisk hjälp

 


Studenthälsan för tidsbokning

Studenthälsan är ett komplement till samhällets övriga hälso- och sjukvård och fokus ligger på förebyggande hälsoarbete.

Studenthälsan hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa och dina studier. Du kan komma på stödsamtal och få rådgivning som hjälper dig till en förändring för att må bättre. Du bokar tid genom att fylla i formuläret nedan.

Om du uteblir från bokat besök utan att meddela förhinder, så får du åter söka kontakt via sökformuläret!


Gäller ditt ärende funktionsnedsättning eller att du vill söka pedagogiskt stöd för det:
Kontakta Studenthälsans koordinatorer här
 

 

Tidbokning och intresseanmälan

Här kan du boka tid genom att fylla i nedanstående formulär. Uppgifterna kommer att behandlas med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt journalföras enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Tag med ID-handling vid ditt första besök för att garantera patientsäkerhet.

Övriga kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

Välkommen!

Jag önskar boka tid för *

Sökanledning *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer *

E-postadress (studentmail) *

Telefon *

Aktuellt utbildning *

Campus *

Jag har varit i kontakt med Studenthälsan tidigare
Ja
Nej

Övrigt

 

 

Du kan själv välja vilken mottagning som passar dig oberoende av vilket campus du studerar på. Till dig som studerar på campus Lidingö kontakta Studenthälsan vid Stockholms universitet

 

Övrig kontakt med Studenthälsan 

studenthalsan@liu.se kontakta oss så svarar vi så fort som möjligt

Observera att e-post ej är tillräckligt tillförlitlig för sekretesskyddad information.

Samordnare

Tel: 013-282168

Sjuksköterskor

Hos sjuksköterska kan du få medicinsk rådgivning och konsultation i hälsofrågor. Du kan också få samtal om livsstilsfrågor.

Campus Valla

Tel: 013-282894

Tel: 013-281351

Campus Norrköping
Tel: 013-281351

Lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig.

Kuratorer/Leg. psykoterapeuter

Hos kurator/psykoterapeut kan du få stödsamtal och rådgivning i din livssituation.

Campus Valla

Tel: 013-282815

Tel: 013-285696

Tel: 013-282982

Campus Norrköping

Tel: 011-363099

Campus US
Tel: 013-282890

Samtalscoach

Hos samtalscoach får du lära dig hålla målet i fokus även när omvärlden, gör allt för att få dig ur kurs.
Tel: 013-282168

Hälsovägledare

Hälsovägledaren kan erbjuda rådgivning, konsultation och utbildningar i hälsofrågor på såväl individ- som gruppnivå. Ger också stöd för studenter i planering av hälsofrämjande aktiviteter.

Tel: 013-282728

Studentsocial samordnare

Ger stöd för studenter i planering av studentsociala aktiviteter. Ansvarar för alkohol- och drogpreventivt arbete på individ- och gruppnivå.

Tel: 013-281390

Koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning

Att studera med funktionsnedsättning 

kontaktuppgifter

TF Enhets/Verksamhetschef: Jonas Blom 013-281390 jonas.blom@liu.se

 

 

 

Här finns vi

Campus Valla, hus Zenit.

Campus Norrköping, Kåkenhus plan 3

Campus US, Hus 511, plan 11 (ingång 75, 76 eller 78)

 

PERSONAL

Vi som jobbar på Studenthälsan

 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 13 10:58:49 CET 2019