Göm menyn

Krissituationer

Vid Linköpings universitet har Studenthälsan ansvaret för att erbjuda stöd till studenter i samband med krissituation eller allvarlig händelse som ex. dödsfall, olyckshändelse som drabbar studentgrupp.
I samarbete med Kyrkan på universitetet erbjuder vi information och omhändertagande i det akuta skedet, enskilda samtal, gruppsamtal och minnesstunder.

Vid dödsfall finns särskilda rutiner för ett bra omhändertagande av berörda studenter/klasser där vi samarbetar med studievägledning, programansvarig, kår och lärare.
Minnesstund erbjuds alltid i samband med dödsfall.

Kontakta studenthälsans enhetschef via växeln (013-28 10 00) eller studenthalsan@liu.se

Handlingsplan när student dör

Till dig som varit med om en svår upplevelse

Studenthälsans sida för Sorg

 

Externt stöd i svåra situationer

Kyrkan på universitetet

www.kpu.nu

Hjälplinjen

Hjälplinjen

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren nära dig

Kvinnojouren

Kvinnojouren Linköping
Kvinnojouren Norrköping

 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-02