Göm menyn

Krissituationer

Vid Linköpings universitet har Studenthälsan ansvaret för att erbjuda stöd till studenter i samband med krissituation eller allvarlig händelse som ex. dödsfall, olyckshändelse som drabbar studentgrupp.

I samarbete med Kyrkan på universitetet erbjuder vi information och omhändertagande i det akuta skedet, enskilda samtal, gruppsamtal och minnesstunder.

Vid dödsfall finns särskilda rutiner för ett bra omhändertagande av berörda studenter/klasser där vi samarbetar med studievägledning, programansvarig, kår och lärare.

Minnesstund erbjuds alltid i samband med dödsfall.

Externt stöd i svåra situationer


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16