Göm menyn

Krisstöd

Krissituationer av olika typer och omfattning uppstår ibland. Det kan gälla en olycka, ett plötsligt dödsfall eller dödsfall efter sjukdom. Det är Studenthälsans ansvar att erbjuda stöd till dig som är student om du skulle drabbas av en krissituation eller allvarlig händelse som till exempel dödsfall eller en olyckshändelse som drabbar en studentgrupp.

I samarbete med Kyrkan på universitetet erbjuder Studenthälsan information och omhändertagande i det akuta skedet, enskilda samtal, gruppsamtal och minnesstund. Vid dödsfall finns särskilda rutiner för ett bra omhändertagande av berörda studenter och klasser där vi samarbetar med studievägledning, programansvarig, studentkår och lärare. En minnesstund erbjuds alltid i samband med dödsfall.

Vid kännedom om en students bortgång kontakta Studenthälsan via kontaktformuläret.

De flesta människor upplever någon gång sorg i samband med att en närstående har gått bort. För många är stödet från vänner, familj och andra viktiga personer i vardagen tillräckligt för att kunna bearbeta sorgen och komma vidare och för några finns behov av att också få samtala med någon utanför den närmaste kretsen. Du behöver inte vara ensam med dina tankar och känslor. Hör av dig till Studenthälsan om du vill ha någon att samtala med.

Information och praktiska råd till dig som varit med om en svår upplevelse (pdf)

Kyrkan på universitetet

Kyrkan på universitetet finns tillgänglig på campus Valla, campus US och campus Norrköping. Krissamtal erbjuds individuellt eller i grupp. Om du har behov av att träffa andra i liknande situation och prata erbjuder Kyrkan på universitetet sorgegrupper.

Kontakta kyrkan på universitetet

Övrigt externt stöd i svåra situationer


Sidansvarig: studenthalsan@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-18