Göm menyn

Gör det du vill

Hjälp dig själv att må bättre

En kurs för dig, som kanske är nedstämd och inte känner dig nöjd med hur du hanterar din vardag. Du skjuter upp, har svårt att komma igång eller ligger lågt i sammanhang som är viktiga för dig. Kursen är för dig som har svårt att komma till din rätt i dina studier eller i sociala situationer i stort.

Vi varvar teori med praktiska övningar i grupp.

Kursen består av fem tillfällen med teman:

  1. Automatiska tankar - Vad är det? - Bra att känna igen?
  2. Beteendeanalys - Varför beter jag mig som jag gör?
  3. Att gå mot långsiktiga mål - Vad är värderad riktning  - Att ta nya steg
  4. Hur hanterar jag motstånd och hinder - Vad är acceptans?
  5. Vidmakthållandeplan - Vad är det och till vilken nytta?

​Campus Valla

Dag: 

Tid: 

lokal: 

Sarah Dahlgren (sarah.dahlgren@liu.se) kurator Studenthälsan

 

Vi förutsätter att du planerar att delta vid varje tillfälle!

 

OBS! Snarast avboka din anmälan om du får förhinder att delta så att någon annan kan erbjudas din plats.

 


 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 15 10:23:26 CEST 2018