Göm menyn

Alkohol och narkotika

Hos Studenthälsan kan du boka tid för enskilt samtal när dina eller någon av dina vänners alkoholvanor blir ovanor. Du kan också boka tid hos studenthälsan om du vill ha hjälp/stöd med andra livsstilsfrågor, som förutom alkohol- och drogvanor kan beröra frågor om kost, vikt, tobak, motion, sömn och dygnsrytm.

Studenthälsans personal har särskild utbildning i alkoholprevention och i att möta studenter som känner sig obekväma och missnöjda med sina alkohol- och drogvanor. Vi samarbetar med alkoholforskare inom LiU och erbjuder datoriserad alkoholvanetest med personlig feedback.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en broschyr som berör studenter och cannabis. Cannabis - låt fakta styra ditt beslut.

 

Tveka inte att ta kontakt med Studenthälsan.

 

Alkoholvanetest

Studenthälsan erbjuder fr.o.m ht-09 alla programstudenter under termin 1 och 3 ett webbaserat alkoholvanetest.

Testet har utvecklats i samarbete mellan Sveriges studenthälsor, Riskbruksprojektet vid Statens Folkhälsoinstitut och Professor Preben Bendtsen vid Linköpings Universitet som står bakom innehållet i testet.

Resultat av testerna

Testa dina alkoholvanor

 

Länktips

Alkoholhjälpen - självhjälp på Internet

Alkoholprofilen - alkoholvanetest

College drinking prevention

Can - centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Cannabishjälpen

Cannabis - låt fakta styra ditt beslut

Tobaksfakta

Sluta-röka-linjen

Drugsmart.com

Droginfo.com

Behandlingsmöjligheter

Beroendemottagningen i Linköping

Beroendekliniken i Norrköping


Sidansvarig: jonas.blom@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 15 10:23:24 CEST 2017