Göm menyn

Alkohol och narkotika

Hos Studenthälsan kan du boka tid för enskilt samtal när dina eller någon av dina vänners alkoholvanor blir ovanor. Du kan också boka tid hos studenthälsan om du vill ha hjälp/stöd med andra livsstilsfrågor, som förutom alkohol- och drogvanor kan beröra frågor om kost, vikt, tobak, motion, sömn och dygnsrytm.

Studenthälsans personal har särskild utbildning i alkoholprevention och i att möta studenter som känner sig obekväma och missnöjda med sina alkohol- och drogvanor. Vi samarbetar med alkoholforskare inom LiU och erbjuder datoriserad alkoholvanetest med personlig feedback.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en broschyr som berör studenter och cannabis - Cannabis - låt fakta styra ditt beslut.

Tveka inte att ta kontakt med Studenthälsan.

Alkoholvanetest

Studenthälsan erbjuder fr.o.m höstterminen 2009 alla programstudenter under termin 1 och 3 ett webbaserat alkoholvanetest.

Testet har utvecklats i samarbete mellan Sveriges studenthälsor, Riskbruksprojektet vid Statens Folkhälsoinstitut och Professor Preben Bendtsen vid Linköpings Universitet som står bakom innehållet i testet.

Länktips

Behandlingsmöjligheter

På 1177.se kan du läsa mer om stöd och behandling


Sidansvarig: jonas.blom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-05