Göm menyn

Motion

Människan är gjord för rörelse.

Hälsovinsterna är stora om vi regelbundet ägnar oss åt någon form av fysisk aktivitet. Vi känner oss gladare och sover bättre. Det blir också lättare att hålla vikten.

När vi motionerar/tränar sjunker våra stresshormoner i kroppen och dessutom bildas ett hormon som kallas endorfiner. Endorfinerna gör att vi mår bättre och känner oss nöjda och har också en smärtstillande effekt.

Motion/träning har fler positiva effekter. Syreupptagningen i kroppen ökar vilket i sin tur påverkar hjärnans arbetskapacitet och förmåga att lösa problem. Vi får lättare att koncentrera oss. Dessutom kan minne och inlärningsförmåga förbättras av motion/träning.

Vill du ha råd och tips kring motion/träning och hur du kommer igång eller har övriga frågor kring livsstil och hälsa är du välkommen att kontakta  Studenthälsans sjuksköterskor. 

Motionsmöjligheter


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16