Göm menyn

Nedstämdhet, ångest och oro

Perioder av nedstämdhet och oro kan ses som en naturlig del av livet och är en normal reaktion vid förluster, påfrestningar och misslyckanden. En del personer är mer känsliga och sårbara och reagerar oftare på livets påfrestningar med nedstämdhet och oro.

Oroliga tankar och lågt stämningsläge kan innebära att studierna blir lidande. Tveka inte att ta kontakt med Studenthälsan – ju tidigare desto bättre. Hos Studenthälsan finns olika möjligheter till stöd:

Studenthälsan erbjuder gruppverksamhet för att hantera ångset, oro och negativa tankar. Studenhälsans kurser och Workshops
Du är också välkommen att att boka tid för enskilt samtal.

Psykisk hälsa - Vårdguiden

Att må dåligt - umo.se

 

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

Hjälplinjen
Mind (ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris)
 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 28 10:59:13 CET 2016