Göm menyn

Självkänsla

Hur vår självkänsla är har betydelse för hur vi mår. En god självkänsla gör att vi väljer att göra saker som vi vill, vi vågar säga både ja och nej. En låg självkänsla däremot kan leda till att vi avstår från att göra det vi vill likaså att vi gör saker vi inte vill. Om vi har en god självkänsla påverkas vi inte lika mycket av vad andra tycker och tänker om oss och vi törs vara oss själva i olika situationer.

Självkänsla - umo.se

Självkänsla – självförtroende

Självförtroende handlar om det vi gör och självkänsla handlar om den vi är. Självförtroende mäter vi i det vi presterar, självkänsla handlar om hur vi ser på oss själva oavsett prestationer.

Stärk Din självkänsla

För att stärka din självkänsla är det bra att göra saker som är värdefulla för dig. Fundera på vilka mål du har med ditt liv. Det bästa är att känslan av att vi duger oavsett vad vi klarar av, går att träna upp.

Tips

  • Jämför Dig bara med dig själv
  • Byt ut jag måste mot jag vill, jag kan, jag ska
  • Tänk jag är värd, jag är stark

 


 


 


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16