Göm menyn

Sorg

De flesta människor upplever någon gång sorg i samband med att någon närstående har gått bort. För många är stödet från vänner, familj och andra viktiga personer i vardagen tillräckligt för att kunna bearbeta sorgen och komma vidare och för några finns behov av att också få samtala med någon utanför den närmaste kretsen. På Studenthälsan har du möjlighet att boka tid för enskilt samtal.

Till dig som varit med om en svår upplevelse.

Information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser:

Krissituationer

 

Vilken hjälp finns på Studenthälsan?
Du behöver inte vara ensam med dina tankar och känslor! Hör av dig till oss på Studenthälsan om du vill ha någon att samtala med, eller behöver hjälp för att slappna av eller kunna sova.

 

Om du som student drabbas av sorg finns här information om studistöd för respektive fakultet.

Stöd vid sorg Tek fak

Stöd vid sorg Fil fak

Stöd vid sorg Med fak

Stöd vid sorg Utbildningsvetenskap

 

Kyrkan på universitetet

Kyrkan på universitetet finns tillgänglig på alla tre Campus.
Krissamtal erbjuds individuellt eller i grupp.

Har du behov av att träffa andra i liknande situation och prata kring det man känner och tänker erbjuder Kyrkan på universitetet sorgegrupper.

Kontakta Kyrkan på universitetet

Länktips

SPES -Förening för suicidprevention och efterlevandes stöd

Hjälplinjen

Sorg - umo.se

Svenska institutet för sorgebearbetning


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 13 10:01:01 CEST 2018