Göm menyn

När du blir orolig för en student

Som studievägledare, lärare eller annan personal på universitetet kommer man ibland i kontakt med studenter med olika svårigheter.

Det är värdefullt - både för den enskilde individen och för omgivningen - att du som personal uppmärksammar svårigheterna och försöker guida studenten vidare i ett tidigt skede innan problemen blivit alltför stora.

Vad göra

  • Prata med studenten
  • Fråga om hen sökt hjälp, berätta vart man kan vända sig
  • Prata med kollegor om din oro, ta inte ensamt ansvar.
  • Vid behov konsultera Studenthälsan

Hur hjälper jag en student att få kontakt med Studenthälsan?

Boka tid på Studenthälsan

 

Krissituationer 

Studenthälsans sida för krissituationer

Vid akut behov

Sjukvårdsrådgivningen 1177 - öppet hela dygnet

Vad göra om en student är störande eller hotfull

Under våld och hot i arbetsmiljön hittar du en checklista för hur du skall agera vid hot och våld

En student som stör undervisningen eller trakasserar andra studenter eller anställda på universitet kan bli anmäld till disciplinnämnden i enlighet med Högskoleförordningen 10 kapitel - se mer på disciplinnämnden.

Om situationen kan upplevas obehaglig ska du aldrig vara ensam, se till att du har en kollega med dig.


Sidansvarig: studenthalsan@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-29