Göm menyn

Om du blir sjuk

- Sjukvårdsrådgivningen 1177 har öppet hela dygnet.

- Om du blir sjuk och behöver vård ska du i första hand kontakta din vårdcentral, läs mer här: Din väg in i vården.

- Vid sjukdom skall du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida.

- Det underlättar vid problem med CSN om du har dokumenterade sjukdomsperioder. Det är bra om sjukdomen dokumenteras av en läkare om den blir långvarig.

Om du blir sjukskriven

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel.
För mer information, se CSN:s hemsida.

Tillbaka till studier efter sjukskrivning

Ta gärna kontakt med Studenthälsan för råd och stöd vid återgång till studierna. Vi har erfarenhet av att möta studenter efter längre eller kortare sjukskrivningsperiod och som kan behöva extra stöd i övergången mellan sjukskrivning och studier.

Personskadeförsäkring för studenter

Studentförsäkring


Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16