Göm menyn

Studenthälsans välkomstbild med studentsiluetter


Välkommen till Studenthälsan!

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Vänd dig till Studenthälsan när balansen i vardagen rubbbas av fysisk eller psykisk ohälsa och din studieförmåga försämras.

Kontakt och tidsbokning Studenthälsan

 

Livsstilstester

testa din livsstil inom stress, kost, alkohol, mental hälsa, motion och tobak

Värt att veta om Studenthälsan

 • Sätter studenten i centrum.
 • Bedriver förebyggande hälsovård genom föreläsningar, kurser, workshops och information.
 • Ansvarar för kris- och katastrofstöd till studenter vid särskilda händelser.
 • Ansvarar för fadderutbildningen i samarbete med kårerna.
 • Arbetar för goda och sunda studieförhållanden för studenterna.
 • Erbjuder samtal/rådgivning hos kuratorer, leg.psykoterapeuter, leg.sjuksköterskor, samtalscoach och dyslexipedagog. Besök erbjuds inom två veckor efter kontakt med Studenthälsan.
 • Alla har tystnadsplikt - Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
 • Alla besök är avgiftsfria.
 • Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) - Tag med ID-handling vid ditt första besök för att garantera patientsäkerhet (SOSFS 1992:2)

Här finns vi:

 • Campus Valla, hus Zenit.
 • Campus Norrköping, Kåkenhus plan 3
 • Campus US, Studentenheten -  Hugo Theorells Torg, ingång 55 

 Sidansvarig: marie.delsander@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-02-19