Göm menyn

Plocka ihop din egen examen

Att läsa fristående kurser gör att du kan plocka ihop din egen alldeles unika utbildning. För att kunna ta ut en kandidatexamen behöver du läsa totalt 180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier och minst 90 hp ska vara inom ett ämne, ett huvudområde. Resterande kurser kan du välja fritt inom eller utom landet.

Vi har även kurser på avancerad nivå om du vill fördjupa dig ännu mer efter att ha tagit ut din kandidatexamen.

Om du planerar att läsa fristående kurser kan det vara bra att kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera dina framtida studier.

En examen kan exempelvis se ut så här:

  • 90 hp obligatoriskt inom ett ämne: Nationalekonomi 90 hp inkl. ett självständigt arbete (examensarbete)
  • 90 hp fritt val: 30 hp Statsvetenskap, 30 hp Statistik, 30 hp Franska (utomlands)

Huvudområden

På Linköpings universitet finns det 26 ämnen som genom att läsa fristående kurser kan ta ut en examen i. Om inget annat anges kan du läsa dessa ämnen upp till avancerad nivå.

Engelska

Engelska består av tre delar: språk, litteratur och kultur. Stor vikt läggs vid att utveckla den egna språkfärdigheten och i ökande grad betona språkets och litteraturens sociala, kulturella och historiska sammanhang, främst i Storbritannien och USA.
Kontakt: Gunilla Christiansen, 013-281859

Filosofi

Filosofi rymmer praktisk och teoretisk filosofi inom de mest generella kategorierna för vårt tänkande – livsåskådning respektive världsåskådning.
Kontakt: Birgitta Lönning, 013-28 10 82

Franska

Franska behandlar muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och litteratur samt fransk kultur och samhällsvetenskap. Franska finns även som nybörjarkurs.
Kontakt: Gunilla Christiansen, 013-28 18 59

Företagsekonomi

Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation.
Kontakt: Pernilla Mideskog, 013-28 15 27

Genusvetenskap

Genusvetenskap handlar om hur genus skapas och strukturerar samhället, dess institutioner, grupper och individer. Endast huvudområde på magister-/masternivå.
Kontakt: Elisabeth Samuelsson, 013-28 21 74

Historia

Historia ger oss kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor under olika epoker och ger en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster.
Kontakt: Willy Smith, 013-28 23 99 och Dana Vagner, 013-28 18 17

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Konstvetenskap och visuell kommunikation är ett brett kulturvetenskapligt ämne som behandlar de olika typer av formgivna objekt som människan skapat från äldsta tid till idag.
Kontakt: Gary Svensson, 013-28 22 06 och Dana Vagner, 013-28 18 17

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap förmedlar kunskaper om skönlitteratur och dess författare från äldsta tid fram till nutid samt ger inblick i litteraturvetenskapens och -kritikens historia, mål och metoder.
Kontakt: Pernilla Ahrén, 013- 28 26 20

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap behandlar kommunikation via press, radio, tv och internet i relation till samtidskultur och det offentliga samtalet i samhället. Kan inte läsas på avancerad nivå.
Kontakt: Christian Svensson Limsjö, 013-28 23 42 och Dana Vagner, 013-28 18 17

Nationalekonomi

Nationalekonomi är vetenskapen om mänskligt beteende när det gäller hushållning med knappa resurser med alternativ användning, och studeras ur både individuellt och samhälleligt perspektiv.
Kontakt: Malin Gröndahl Maass, 013-28 15 07

Pedagogik

Pedagogik omfattar studier av hur människan lär, påverkas och utvecklas i samspel med sin omgivning, utifrån individens, gruppens, organisationens eller samhällets perspektiv.
Kontakt: Maria Fält, 013-28 21 29

Psykologi

Psykologi är läran om människans tänkande och beteende. Det handlar bland annat om hjärnans och nervernas funktioner, om minnet, beslutsfattande, identitet, relationer och grupprocesser.
Kontakt: Teddy Fredriksson, 013-28 21 04

Religionsvetenskap

Religionsvetenskap analyserar både klassiska och nutida svar på människans livsfrågor, liksom religioners och livsåskådningstraditioners roll i kulturer och samhällen. Endast huvudområde på magisternivå.
Kontakt: Birgitta Lönning, 013-28 10 82

Socialantropologi

Socialantropologi studerar människan som kulturell och social varelse, där centrala utgångspunkter är den etnografiska metoden och ett kulturrelativistiskt och holistiskt perspektiv på kulturella och sociala fenomen.
Kontakt: Birgitta Lönning, 013-28 10 82

Sociologi

Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.
Kontakt: Maude Tillfeldt, 013-28 18 39

Spanska

Spanska behandlar muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och litteratur samt spansk och spansk-amerikansk kultur- och samhällsvetenskap. Spanska finns även som nybörjarkurs.
Kontakt: Gunilla Christiansen, 013-28 18 59

Statistik

Statistik är vetenskapen om metoder för insamling, analys och presentation av data.
Kontakt: Lilian Alarik, 011-36 35 90 och Lotta Hallberg, 013-28 16 57

Statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskapen om politik och statsförhållanden.
Kontakt: Malin Gröndahl Maass, 013-28 15 07

Svenska språket

Svenska språket handlar om svenskans struktur och historia. Språksociologi, analys av texter och träning av språklig förmåga i tal och skrift ingår också i ämnet.
Kontakt: Pernilla Ahrén, 013- 28 26 20

Tyska

Tyska behandlar tre delområden; muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och tysk litteratur-, kultur- och samhällsvetenskap. Tyska finns även som nybörjarkurs.
Kontakt: Gunilla Christiansen, 013-28 18 59

 

Kontakt

Kontaktformulär

Telefon: 013-28 10 00

 

Besöksaddress

Studenthuset, Campus Valla

Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Länkar


Sidansvarig: per.arvidsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-21