Göm menyn

Studie- och karriärvägledning vid
Filosofiska fakulteten

Studievägledarna är till både för dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. Du kan vända dig till studievägledarna för att få information och vägledning om våra olika utbildningar. Om du redan är student kan du få stöd och hjälp att diskutera din studiesituation och framtida utbildnings- och yrkesval.

Studievägledarna har tystnadsplikt!

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst – genom ett personligt besök, via telefon eller e-post. Boka gärna in en tid om du vill ha ett längre samtal. Varje program och ämne har en egen studievägledare. Vem du ska kontakta hittar du under ditt program eller ämne. I de fall studievägledarna vid en institution har en gemensam sida går länken dit.
 

 Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-03