Hide menu

Notice board

The Notice board is where students and employees at Linköping University can sale/buy/exchange. For most categories you need a LiU-ID, except for Literature and Ex-job/Job which are open for everyone. Note that there is a maximum number of 4000 characters. To answer a notice, click on 'Reply' or the name of the person who posted the notice.

Lärarutbildningen

Erik Sjögren - 14/09 2017, 16:33

Genuspedagogik/Svaleryd, 20kr
Vetenskapsteori, Hyldgard 80kr
Kvalitativ analys Thornberg 100kr
Pedagogiskt ledarskap, Olsson 20kr
Systematiska littstudier, Forsberg mm 80kr
Slöjdlärare s förhållningssätt, hasselskog 100kr
Skriv handledning, hartman 20kr
Ledarstilar Stensmo 50kr
Handbok för grupparbete, hempel mm 50kr
Lärande i praktiken, säljö 50kr
Lära till lärare, Dimenäs,50kr
Pedagogiska processer , Fuglestad,20kr
Att skriva examens.arbete, Stukat, 50kr


Svara på annonsen

Anmäl den här annonsen
Vad innebär anmälan?


Page manager: anslagstavlan@studc.liu.se
Last updated: Wed Apr 08 08:49:55 CEST 2015