Göm menyn

Boka lokal


Aktuellt

Bokningsbara ytor öppna för bokning 

Från och med 9 februari kan studentföreningsbokningen ta emot bokningsförfrågningar av öppna ytor igen.
 


Jag är:

student-boka

 

 

 

studentforening-boka

 

 

 

 

Boka lokal - student

Alla studenter som undertecknat en ansvarsförbindelse för studenters användning av datornät och systemresurser vid Linköpings universitet har rätt att boka lokaler via webben för grupparbete eller enskilda studier.

Webbokning

Till Timeedits webbokning
Här bokar du en lokal. Om du har problem med att logga in i webbokningen, prova med en annan webbläsare.

Distansutrustade grupprum - här hittar du en förteckning över rum med stor bildskärm och utrustning för att koppla upp sig och delta i digitala möten med ljud och bild på distans.

Manual för webbokning
Steg för steg hur du går tillväga för att boka en lokal.

Regler för användning av lokaler

 • salarna får möbleras om, men den i rummet angivna möbleringen ska återställas
 • bokade lokaler som inte ska användas bör avbokas, outnyttjad bokning förfaller efter 30 minuter
 • bokning får endast gälla studier
 • en student får boka 24h-lokaler max 4 timmar per dag
 • ingen studentbokning efter kl 22.00
 • samtliga byggnader på samtliga campus är stängda kl 23.00-05.00 (Campus US 22.00–06.00) 

Mer information och instruktioner för lokalbokning och avbokning

FAQ Vanliga frågor om webbokning

 • Hur gör jag för att boka ett grupprum?
  Kolla på vår manual
   
 • Hur kan jag se vilka lokaler som är lediga?
  Du kan välja att se lediga lokaler en specifik tid genom att välja tid, därefter campus och eventuellt byggnad (klicka på rullgardinslistan för att få upp byggnader). De lokaler som sedan visas i träfflistan är lediga den önskade tiden.
  Tips! Om du vill välja att se lokaler som får bokas 24h eller 14dagar i förväg kan man skriva antingen 24h eller 14d i sökrutan så får du endast upp dessa.
   
 • Varför kan jag inte boka ett nytt grupprum för morgondagen?
  Du kan inte göra en ny bokning för nästa 24-timmarsperiod förrän den du har bokat har förfallit. Därefter kan du göra en ny bokning inom en ny 24-timmarsperiod.
   
 • Varför kan jag inte boka?
  Det finns olika regler för olika typer av lokaler. De lokaler som är markerade (24h) kan endast bokas 24 h i förväg och endast 4 timmar per bokningstillfälle. Om du har en kommande eller pågående bokning om 4 timmar kan du inte göra en ny förrän denna förfallit. Du kan inte heller boka längre framåt i tiden än nästkommande dag (om det inte gäller en lokal som är markerad 14d, dessa kan bokad 14 dagar i förväg och har frikostigare tidsbegränsningar). Tidsreglerna för bokning av grupprum gör gällande att: du under en dag (om du inte har någon annan bokning eller din bokning redan förfallit) kan göra en ny 4timmarsbokning som gäller när som helst under hela dagen imorgon, efter kl. 22.00 kan du göra en fyratimmarsbokning under de två nästföljande dagarna. Det finns några få lokaler som är institutionsägda, som endast studenter på vissa program har tillgång till (detta ska framgå tydligt av infon om lokalen).
   
 • Hur ser jag hur stor en lokal är?
  Det står info om lokalen under kalendern som kommer upp när du väljer en lokal, där står bland annat hur stor den är. Behöver du ett distansutrustat grupprum* hittar du en förteckning över dessa här
  * grupprum med stor bildskärm och utrustning för att koppla upp sig och delta i digitala möten med ljud och bild på distans.

 

Boka lokal - studentförening

Studenter kan för nationers, kårers, sektioners samt LUST-godkända studentföreningars räkning boka lokaler. Läs mer om hur man startar en LUST-godkänd studentförening här.

 

Webbokning för studentföreningar

Till Timeedits webbokning
Här bokar du en lokal. Om du har problem med att logga in i webbokningen, prova med en annan webbläsare.

Distansutrustade grupprum - här hittar du en förteckning över rum med stor bildskärm och utrustning för att koppla upp sig och delta i digitala möten med ljud och bild på distans.

Manual för webbokning
Steg för steg hur du går tillväga för att boka en lokal.

 

Bokningsförfrågan för studentföreningar

Genom att skapa ett ärende i Servicewebben kan ni få hjälpa att boka en eller flera lokaler som studentförening.

För frågor eller bokningsförfrågan för beställare utan Liu-id, maila studentforeningsbokning@uf.liu.se.

Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om en eller flera lokaler. Obligatoriska uppgifter är markerade med *

 

Mer information om förfrågan om lokalbokning på LiU 
Var ligger lokalen
Prioriteringsordning för bokning av LiU:s gemensamma lokaler
 

Vid besök till lokalbokningen:

 • Hus Key, plan 3.

Utställningsytor

Schema- och lokalbokningen administrerar flera utställningsytor, både i Linköping (Campus Valla och US) och i Norrköping (Campus Norrköping).

I Valla är det följande ytor: Colosseum (Hus C), C4-foajén (Hus C), Key-foajén (Hus Key) samt A2-foajén (Hus A). För mer info och bilder klicka här.

I Norrköping: Kåkenhus plan 1, Kåkenhus plan 2, Kåkenhus plan 3 och Täppan plan 3. För mer info och bilder klicka här.

På US: Hasselquist 1 och 2 (utanför sal Hasselquist), Papaver 1 och 2 (utanför sal Papaver) samt Digitalis 1 och 2 (utanför sal Digitalis). För mer info och bilder klicka här.

Bokning av utställningsytor

Alla utställningsytor måste bokas. Samma bokningsrutiner gäller som för lokalbokning av gemensamma lärosalar. Bokningen av själva utställningsytan är kostnadsfri.

Möblering av öppna ytor

Beställning av omflyttning av befintliga möblemang samt beställning av extra möbler görs via oss på lokalbokningen. OBS! Möbelbeställning måste göras senast 2 arbetsdagar före utsatt tid. För att få mer info om storlek på ytorna och max antal bord för beställning, läs info om specifikt campus under rubriken Utställningsytor.

Bokningstider för studentföreningar

Studentbokningar lunchtid (12-13) eller efter klockan 17 kan bokas när som helst under läsåret. Detta gäller även för helgbokningar. När det gäller de vanliga bokningspassen under en termin så kan inte bokningar göras förens schemasamordningsarbetet är klart för denna period. Info om dessa tider finns på Schema- och lokalbokningens hemsida.

Regler för användning av lokaler

 • Salarna får möbleras om, men den i rummet angivna möbleringen ska återställas.
 • Bokade lokaler som inte ska användas bör avbokas.
 • Man får inte använda något som alstrar en öppen låga/rök, t.ex. levande ljus, värmeljus och så vidare.
 • Samtliga byggnader på samtliga campus är stängda kl 23.00-05.00 (Campus US 22.00–06.00). I undantagsfall kan studentföreningar söka dispens för studentlivsrelaterade aktiviteter via lokalbokningen. Mer info fås via mail till studentforeningsbokning@uf.liu.se

Ytterligare säkerhetsregler och trivselrutiner kommer vi att informera om i samband med bokningen.

Förråd

Förutom våra vanliga lokaler och ytor finns det förråd som vi tillhandahåller. Dessa är förråden CNAT och CURIA.

Förråden CNAT och CURIA

I C-huset finns 2 mindre förråd tillgängliga för bokning. De är ungefär 20 m2 stora vardera och bokas ofta av föreningar för förvaring av material under längre PR-perioder, samt av mässor för förvaring av utrustning och liknade. Nyckel behöver kvitteras ut för att kunna låsa förråden. Nycklar hämtas hos infocenter i Studenthuset. För öppettider och annan information, se https://www.student.liu.se/studentstod/infocenter?l=sv 

 

Lakanplatser

Det går att boka lakanplatser för att sätta upp föreningens lakan i KEY-huset (Valla) eller i Täppan (Campus Norrköping). Lakanplatser bokas på samma sätt som ytor och lokaler av oss här på lokalbokningen.

Vid upphängning av lakan vid lakanplatser gäller följande regler:

 • Tejp är ej tillåtet. Ett lakan sätts upp med hjälp av buntband eller snören. På några av dom bokningsbara platserna finns det även uppsatt hakar för att underlätta.
 • Lakanet ska hängas upp snyggt och prydligt inom den yta som ni har bokat. Lakanet bör vara mellan 130–160 cm brett.
 • Varje förening ansvarar för att lakanet plockas ner efter bokningens sista dag.
 • Lakanet får inte hänga ner så att någon kan dra ner det. 
 • En plats/förening kan bokas
 • Max tre veckor i stöten

Utställningsytor, Valla

C-huset

Översiktskarta C-huset:

 

c-huset-översikt

 

Colosseum

Colosseum är den stora öppna foajéytan i C-huset, precis innanför ingång 20 samt 16. Ytan är uppdelad i 5 stycken ytor. Dessa är Minerva, Bacchus, Apollo, Felicitas och Abeona.

Ytorna Minerva, Bacchus, Apollo och Felicitas rymmer 3 bord vardera. Den ljusslinga som sitter i taket markerar hur djupt in i foajén en förening kan ställa ut. Föreningarna bör alltså hålla sig utanför denna ljusslinga. Ytan Abeona rymmer endast 2 bord och är en betydligt mindre yta.

Colosseum

Colosseum - Abeona

abeona

 

 

Colosseum - Bacchus och Minerva

bacchusminerva

 

Colosseum - Felicitas och Apollo

felicitasapollo

 

C4-foajén

C4-foajén är ytan längs med väggen till hörsal C4 i C-huset. Ytan rymmer 4 bord totalt.

c4-ytan

 

A-huset - Agora

I A-huset, mellan salarna A2 och ACAS finns ett torg som heter Agora. Ytan kallas också ofta för ”Ledsna flickan”. Ytan rymmer upp till 10 bord.

 

hus-a-översikt

 

agora1

 

Agora2

 

Foajén i hus KEY

KEY-foajén avser den stora öppna ytan som ligger precis innanför entrén till KEY-huset. Max antal bord för ytan är 3 bord.

 

översikt - key

 

 

Utställningsytor - US

Möbler till ytorna på US finns att hämta i ett förråd som ligger i anslutning till salen Papaver. Förrådet är upplåst.

Ingen reklam, företagsnamn, informationsmaterial från företag eller fonder får finnas på allmänna öppna ytor inom sjukhusområdet. Försäljning, utöver studenternas biljettförsäljning, är inte tillåten.

Musik får endast spelas under lunchtid, kl. 12-13, eller efter kl. 17, på rimlig ljudnivå.

us - plan9

us - plan11

 

Hasselquist 1 och 2

Utanför sal Hasselquist i hus 511 (plan 9) så finns de två ytorna Hasselquist 1 och 2 . Max antal bord per yta är 2.

HQ12

 

Papaver 1 och 2

Papaver 1 och 2 är ytorna mellan pelarna utanför Papaver i Hus 511 (plan 11). På varje yta får max 1 bord nyttjas. Observera att passagen från ingång 78 mot inre central trappa ska hållas öppen. Passage till hiss och trapphus får inte blockeras.

PAP

 

Digitalis 1 och 2

I Hus 511 (plan 11), mellan salarna Papaver och Digitalis, ligger ytorna Digitalis 1 och 2. Reglerna är att man får placera ut maximalt 2 bord per yta.

DIGI

 

Utställningsytor - Norrköping

 

Kåkenhus plan 1

kåkenhus plan1

 

Kåkenhus plan 2

kåkenhus plan2

 

Kåkenhus plan 3

kåkenhus plan3

 

Täppan plan 3

täppan plan3

 

Lakanplatser - KEY

I hus KEY finns det möjlighet att boka plats för att hänga upp föreningens lakan. Det finns 4 stycken platser, två på varje våningsplan ut mot foajén. Föreningen bokar ingen specifik plats, utan får hänga där det finns en plats ledig.

lakan - key

 

Lakanplatser - Täppan

lakan - täppan

Kontakt

Kontakta schema- och lokalbokning för att få hjälp.

 

Relaterat

 

Felanmälan grupprum och lokaler

Anmäl gärna fel, brister eller skador som t.ex. trasiga lampor, projektorer eller annan teknisk utrustning.

Till felanmälan

Om salen är låst, kontakta väktare på 013-28 58 88.

 

 


Sidansvarig: coyntha.sedvall@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-26