Göm menyn

E-postregler

Ansvarsförbindelse

När du öppnar ditt e-postkonto får du skriva under en ansvarsförbindelse med information om hur du ska hantera lösenord, hur länge ditt konto existerar och vad som händer om du missbrukar reglerna.

Ansvarsförbindelsen i Regelsamlingen

Massutskick

Generellt ska massutskick via e-post till stora grupper ske med återhållsamhet. Övergripande studierelaterad information från Linköpings universitet är tillåten, medan reklam är förbjuden. Brevet ska alltid vara godkänt av IT-direktören innan det skickas ut, förutom i vissa undantagsfall.

Kontakta registrator@liu.se om du vill begära utlämnande av e-postadresser.

E-postlistor

Här hittar du universitets regler för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet vad gäller e-postlistorna.

LiU:s bestämmelser för e-postlistor

Kontakt och felanmälan

Felanmälan och frågor skickar du till IT-avdelningens kundcenter:

Ordinarie öppettider:

Måndag och torsdag 8:00-18:00

Tisdag, onsdag och fredag 8:00-17:00

 

Hitta lösningar på IT-problem

Med hjälp av våra guider kan du själv hitta instruktioner och svar på vanliga IT-frågor.

 

Användbara länkar


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-20