Göm menyn

Disciplinära åtgärder

Handläggning av disciplinärenden regleras i Högskoleförordningens 10 kapitelDe disciplinära åtgärder som en högskola får vidta är varning eller avstängning.

Dessa åtgärder kan vidtas när en studerande:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation skall bedömas.
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 

Disciplinnämnden

Vid varje högskola ska det finnas en disciplinnämnd som har till uppgift att handlägga disciplinära ärenden.

  • Disciplinnämnden vid LiU består av rektor som ordförande, en lagfaren jurist, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter.
  • Datum för sammanträden bestäms i förväg för en termin, samtliga möten hålls under terminstid. Ärendet tas upp vid det sammanträde som ligger närmast i tiden, målsättning är inom en månad och att ett ärende aldrig ska behöva vänta längre än två månader.

KONTAKT


Om du har fler frågor, hör av dig till:

Camilla Hahn
(föredragande)
camilla.hahn@liu.se
tel 013-28 58 02

Malin Gröndahl Maass
(föredragande)
malin.grondahl-maass@liu.se
tel 013-28 15 07

Tove Henriksson Jarl
(föredragande)
tove.henriksson.jarl@liu.se
tel 011-36 36 92

Åsa Arvidsson
(nämndsekreterare)
asa.arvidsson@liu.se
tel 013-28 16 49


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-03