Göm menyn

Disciplinära åtgärder

Handläggning av disciplinärenden regleras i Högskoleförordningens 10 kapitelDe disciplinära åtgärder som en högskola får vidta är varning eller avstängning. Vid en grundad misstanke om en disciplinförseelse finns en skyldighet att göra en anmälan.

Dessa åtgärder kan vidtas när en studerande:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation skall bedömas.
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 

Disciplinnämnden

Vid varje högskola ska det finnas en disciplinnämnd som har till uppgift att handlägga disciplinära ärenden.

Disciplinnämnden vid LiU består av rektor som ordförande, en lagfaren jurist, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter. När rektor har förhinder inträder prorektor som nämndens ordförande. Datum för sammanträden bestäms för minst en termin i förväg.

KONTAKT


Om du har fler frågor, hör av dig till:

Camilla Hahn
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 02

Tove Henriksson Jarl
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 011-36 36 92

Malin Gröndahl Maass
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 15 07

Åsa Arvidsson
(föredragande)
disciplin@liu.se
tel 013-28 16 49

Martina Öijwall
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 18 01

Sara Sethson
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 58 35

Julia Fasth Sahlin
(nämndsekreterare)
disciplin@liu.se
tel 013-28 13 01


Sidansvarig: camilla.hahn@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-27