Göm menyn

Examinationsombud

Varje fakultet vid universitetet har ett examinationsombud vars uppgift är att hjälpa de examinatorer eller studenter som har allmänna frågor kring examination. Läs gärna din fakultets FAQ innan du skickar kontaktar din fakultets examinationsombud, då vissa frågor redan finns besvarade.

För dig som studerar inom Filosofiska fakulteten

FAQ: www.filfak.liu.se/utbildning/examinationsombud
E-post: examination@filfak.liu.se

För dig som studerar på Medicinska fakulteten

FAQ: www.liu.se/medfak/utbildn/examination
E-post: examination@medfak.liu.se

För dig som studerar på Tekniska högskolan

FAQ: www.lith.liu.se/for-studenter/examinationsombud
E-post: examination@lith.liu.se

För dig som studerar inom Utbildningsvetenskap

E-post: examination@uv.liu.se

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-05