Göm menyn

Filma föreläsningar

Det är inte tillåtet med film, foto och ljudupptagningar under föreläsningar, seminarier och andra undervisningstillfällen på Linköpings universitet.

Lärarna har dock vid varje undervisningstillfälle möjlighet att bestämma om de vill tillåta det. I så fall krävs det ett uttryckligt godkännande från läraren för att du som student ska få filma eller spela in.

Studenter med vissa funktionsnedsättningar undantas reglerna och har fortsatt rätt till ljud- och bildupptagningar för att på så vis tillgodogöra sig undervisningen. Däremot får inte det materialet spridas till andra.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-13