Göm menyn

Ladok - studentregister

Linköpings universitet för ett datorbaserat register, Ladok, över sina studenter. I registret finns studenternas personuppgifter, som: personnummer, namn, adress, antagningsuppgifter, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning samt examen. Registrets innehåll omfattas av offentlighetsprincipen. Bestämmelser för hur registret ska föras och användas finns i:

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) EU2016/679 art 15, har du som är registrerad i Ladok rätt att få ut information om vilka uppgifter som registrerats om dig själv. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen, vara undertecknad av den sökande själv och skickas till:

Adress: Ladokgruppen, Studieadministrativa enheten, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.

Observera att detta inte är en meritförteckning eller resultatintyg, utan endast om du vill veta vilka uppgifter som registrerats om dig.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-05