Göm menyn

Ladok - studentregister

Linköpings universitet för ett datorbaserat register, Ladok, över sina studenter. I registret finns studenternas personuppgifter, som: personnummer, namn, adress, antagningsuppgifter, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning samt examen. Registrets innehåll omfattas av offentlighetsprincipen. Bestämmelser för hur registret ska föras och användas finns i:

Registerutdrag eller intyg för dig själv

Som student kan du i studentgränssnittet för Ladok själv ta ut flera olika intyg. Bland annat ett verifierbart resultatintyg som kan användas då du t ex söker arbete eller annan utbildning. Det finns också ett verifierbart nationellt resultatintyg som visa dina meriter från samtliga Ladokanslutna lärosäten i Sverige. Om du inte längre kan logga in med ett konto från något lärosäte i Sverige så kan universitetet skriva ut ett intyg på papper och skicka per post.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) EU2016/679 art 15, har du som är registrerad i Ladok rätt att få ut information om vilka uppgifter som registrerats om dig själv. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen, vara undertecknad av den sökande själv och skickas till:

Adress: Ladokgruppen, Studieadministrativa enheten, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.

Observera att detta inte är en meritförteckning eller resultatintyg, utan endast om du vill veta vilka uppgifter som registrerats om dig.

Rapportera tillgänglighetsbrister i Studentgränssnittet

Studentgränssnittet för Ladok behöver leva upp till kravet på tillgänglighet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

I lagen krävs att det finns ett sätt för användare att rapportera tillgänglighetsbrister. Om du upplever brister kan du rapportera in det via LiUdesk.


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-18