Göm menyn

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Utöver regelverket finns också en mängd olika policy- och strategidokument.

De flesta lokala regler som gäller studier vid Linköpings universitet återfinns i regelbokens kapitel om grundläggande högskoleutbildning.

Utöver dessa regler finns även:

 


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-06