Göm menyn

E-tjänstekort

Studenter vid Medicinska fakulteten som skall genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) behöver ett så kallat e-tjänstekort för detta. E-tjänstekortet är ett plastkort med chip som innehåller de elektroniska certifikat som krävs för att få tillgång till Region Östergötlands journalsystem Cosmic. E-tjänstekortet används även som passerkort i Regionens lokaler.

Uthämtning

PIN-kodsbrev
Innan du ska på VFU första gången kommer du att få ett brev med PIN- och PUK-koder till ditt e-tjänstekort sänt till din folkbokföringsadress. Koderna i brevet används för att kvittera kortet vid uthämtningen, och du måste därför ha brevet med dig vid uthämtningen.

Uthämtning
Uthämtning av e-tjänstekort sker på Infocenter på Campus US eller Campus Norrköping (det av dem du läser vid), och kortet kan hämtas när du fått ditt kodbrev. Medtag PIN-kodsbrevet samt legitimation.

Vid problem

Om du kallats till uthämtning av e-tjänstekort men inte fått brevet med koderna, eller om du skall göra VFU nästa termin men inte kallats att hämta ett e-tjänstekort, besök Infocenter på Campus US eller Campus Norrköping för assistans.

Ytterligare information

Region Östergötlands sida om e-tjänstekort

Parkering i samband med VFU

Om du under terminen har VFU-placering inom Region Östergötland kan du få tillstånd att parkera på Regionens personalparkeringar till personaltaxa med ditt e-tjänstekort. Kontakta kortansvarig på kliniken du gör VFU på för att aktivera detta.


 

Kontakta Infocenter

Kontaktformulär
Kontaktformulär

Telefon 
013-28 10 00
vardagar 08.00-16.30

E-post 
infocenter@liu.se

Infocenters receptioner
Vecka 25  (20 - 24 juni)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 09.00-16.00

Kåkenhus, Campus Norrköping: vardagar 09.00-16.00

Växthuset, Campus US:
vardagar 09.00-16.00

Midsommarafton: STÄNGT

Vecka 26-32 (27 juni - 12 augusti)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 12.00-16.00

Kåkenhus, Campus Norrköping: stängt

Växthuset, Campus US: stängt

Vecka 33 (15-19 augusti)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 08.00-16.30

Kåkenhus, Campus Norrköping:
vardagar 08.00-16.30

Växthuset, Campus US:
vardagar 09.00-16.00

Vecka 34 (22-26 augusti)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 08.00-16.30

Kåkenhus, Campus Norrköping:
vardagar 08.00-16.30

Växthuset, Campus US:
vardagar 09.00-16.00

Vecka 35 (29 aug - 2 sept)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 08.00-16.30

Kåkenhus, Campus Norrköping:
vardagar 09.00-16.00

Växthuset, Campus US:
vardagar 09.00-16.00

Vecka 36 (fr o m 5 september)
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 09.00-16.00

Kåkenhus, Campus Norrköping:
vardagar 09.00-16.00

Växthuset, Campus US:
vardagar 09.00-16.00

 

 


Sidansvarig: infocenter@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-20