Göm menyn

E-tjänstekort

Studenter vid Medicinska fakulteten som skall genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) behöver ett så kallat e-tjänstekort för detta. E-tjänstekortet är ett plastkort med chip som innehåller de elektroniska certifikat som krävs för att få tillgång till Region Östergötlands journalsystem Cosmic. E-tjänstekortet används även som passerkort i Regionens lokaler.

Uthämtning

PIN-kodsbrev
Innan du ska på VFU första gången kommer du att få ett brev med PIN- och PUK-koder till ditt e-tjänstekort sänt till din folkbokföringsadress. Koderna i brevet används för att kvittera kortet vid uthämtningen, och du måste därför ha brevet med dig vid uthämtningen.

Uthämtning
Uthämtning av e-tjänstekort sker på Infocenter på Campus US eller Campus Norrköping (det av dem du läser vid), och kortet kan hämtas när du fått ditt kodbrev. Medtag PIN-kodsbrevet samt legitimation.

Vid problem

Om du kallats till uthämtning av e-tjänstekort men inte fått brevet med koderna, eller om du skall göra VFU nästa termin men inte kallats att hämta ett e-tjänstekort, besök Infocenter på Campus US eller Campus Norrköping för assistans.

Ytterligare information

Region Östergötlands sida om e-tjänstekort

Parkering i samband med VFU

Om du under terminen har VFU-placering inom Region Östergötland kan du få tillstånd att parkera på Regionens personalparkeringar till personaltaxa med ditt e-tjänstekort. Kontakta kortansvarig på kliniken du gör VFU på för att aktivera detta.

 

Kontakta Infocenter

Kontaktformulär
Kontaktformulär

 
Infocenters öppettider
Studenthuset, Campus Valla:
vardagar 9.00-16.00

Kåkenhus, Campus Norrköping: vardagar 9.00-16.00
 

Växthuset, Campus US:
vardagar 9.00-16.00

Telefon
013- 28 10 00
vardagar 8.00-16.30

E-post
infocenter@liu.se

 


Sidansvarig: infocenter@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-10