Göm menyn

Stängning av inaktiva konton (LiU-ID:n)

Stängning eller begränsning av inaktiva konton sker regelbundet. Konton stängs eller begränsas då det inte funnits någon studieaktivitet registrerad under en längre tid. En studieaktivitet är en händelse, t.ex. antagning, registrering eller inrapporterat resultat som inkommer till Ladok.

De som inte har haft någon registrerad studieaktivitet i Ladok under en längre tid kommer att få mejl med detaljerad information 30 dagar innan kontot stängs. Därefter kommer en ytterligare påminnelse 14 dagar innan. Personer som är antagna till kurs eller program men inte har registrerat sig får detta mejl efter en termin.

Ibland är det svårt att uppvisa resultat i tid. Studenter har därför även en möjlighet att själv skjuta upp stängningen i ett år. Det betyder att man har det året på sig att påvisa studieaktivitet. Om det fortfarande saknas registreringar eller resultat i Ladok när året är slut kommer kontot att avslutas utan möjlighet till förlängning.

Möjlighet att behålla ett alumnkonto vid LiU 

De som har avslutade kurser på minst 30 högskolepoäng eller har en examen vid LiU har möjlighet att behålla ett så kallat alumnkonto, vilket innebär att man har kvar sitt LiU-ID men i begränsad form. Man får då behålla sin e-post. 

 

Kontakta Infocenter vid frågor 

Använd kontaktformulär, se telefonnummer och öppettider.

 

Vanliga frågor

Hur påverkas mina studier om jag inte har ett LiU-ID?

Du kommer inte längre kunna logga in på universitetets IT-tjänster och dina personliga filer och mejl kommer att tas bort. Du kan dock fortfarande få studieadministrativ hjälp genom att kontakta Infocenter. Infocenter kan utfärda registrerings- och resultatintyg samt ta frågor om exempelvis tentamensanmälan och kursregistrering vidare inom organisationen.  

Stängning av LiU-ID påverkar inte din möjlighet att i framtiden söka kurser och program vid LiU.

 

Hur får jag tag på intyg med studieresultat efter stängningen av mitt konto?

Du kan istället skapa ett eduID och sedan använda det vid inloggning i Ladok där du själv kan hämta intyg. Du skapar ett eduID på följande hemsida: https://signup.eduid.se/register/email  

Intyg kan även fås genom att kontakta Infocenter. 

 

Hur registrerar jag mig på en kurs efter att mitt konto stängts?

Om du på nytt antas till en kurs eller program kommer ditt LiU-ID att återskapas. Du använder sedan ditt LiU-ID för att logga in och registrera dig.

 

Kan jag anmäla mig till tentor när mitt konto stängts?

Kontakta Infocenter för hjälp med anmälan. Ange personnummer, kurskod, samt tentamensdatum.

 

VAD HÄNDER MED MITT LiU-kort NÄR MITT KONTO STÄNGS?

Ditt LiU-kort kommer att inaktiveras samtidigt som kontot gallras eller ändras till alumnkonto.


Sidansvarig: infocenter@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-27