Göm menyn

Tentamensguide

Anmälan till tentamen

Tentamenslokal

Avanmälan

Identitet- och närvarokontroll

Hjälpmedel

Digital tentamen

Datortentamen/datorstödd tentamen

Skrivningspapper

Toalettpaus

Tentamens avslutande

När tentamenstillfällen krockar

Brandlarm eller annan form av utrymning

Vad händer vid försök till vilseledande?

Hämtning av tentor

Anmälan till tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till en schemalagd tentamen. I regel är sista anmälningsdag senast 10 dagar före tentamensdatum, men avvikelser kan förekomma och därför är det viktigt att du själv alltid kontrollerar sista anmälningsdatum. Anmälan görs via Studentportalen eller via LiU-appen. Observera att inför en digital tenta är anmälan obligatorisk, det går inte att skriva en digital tenta som oanmäld.

Tentamina mellan 1 februari-31 augusti (oavsett år) publiceras i Studentportalen 20 december. Tentamina mellan 1 september-31 januari (oavsett år) publiceras i Studentportalen 20 april. Anmälan öppnar i regel 30 dagar innan tentamenstillfället.

Tentamenslokal

Några dagar före tentamensdatum finns information om tentamenslokal i Studentportalen. Är du anmäld kommer du även att bli meddelad per e-post om tid, plats och annan viktig information inför tentamen. Du kan även söka efter en tentamenslokal, och använda dig av kartorna för att hitta till lokalen.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler om du inte avser att utföra en tentamen. För att undvika de höga kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 10 dagar innan tentan. Avanmäl dig gärna trots att sista anmälningsdagen passerat. Trots att kostnader redan uppkommit kan resurser omfördelas vid sena avanmälningar.

Insläpp till salen

Tentan börjar på exakt angivet klockslag. LiU-kort ska visas för tentamensvakt vid inpassering till salen. Kom i god tid, minst 15 minuter före utsatt tid. Är du anmäld och kommer efter det att tentan startat, får du vänta utanför salen i 30 minuter innan insläpp sker. Är du oanmäld får du notera ditt namn på en lista utanför salen där tentan äger rum och sedan får du vänta i 30 minuter innan du eventuellt släpps in i mån av lediga platser och personalresurser. Detta sker efter det att alla anmälda har tagit sin plats. Om du kommer senare än 30 minuter efter tentans start har du inte rätt att göra tentan, oavsett om du är anmäld eller inte.

Identitet- och närvarokontroll

Vid LiU sker rättning av tentamina anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Du måste ha med dig giltig fotolegitimation vid tentamen. Om identifiering inte kan ske kommer tentamen eventuellt ej att bedömas. Observera att alla LiU-kort gäller som ID-handling men ta gärna med dig en annan legitimation också för att underlätta hanteringen av ID-kontrollen, oavsett om du har ett nytt eller gammalt LiU-kort. LiU-kortet används också vid utdelning av ditt AID-nr vilket sker när du intagit din plats i salen samt vid närvaroregistrering och inlämning.

Hjälpmedel

Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel, men det är ditt eget ansvar att endast tillåtna hjälpmedel finns på tentamensplatsen. Vid oklarheter eller om det finns egna anteckningar i exempelvis tabellverk eller formelsamling kontaktas jourhavande lärare.

OBS! Följande utrustning får inte förekomma på tentamensplatsen:

  • mobiltelefon (stängs av och placeras i värdeskåp, väska eller ytterkläder som finns/hänger på angiven plats i salen)
  • dator/surfplatta (förutom vid digital tentamen)
  • mediaspelare
  • smartklocka
  • agenda/planeringskalender

Tänk på att Linköpings universitet inte ansvarar för borttappade alternativt stulna värdesaker.

Under tentamen får ingen kontakt förekomma mellan dig och de övriga som utför tentamen. Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske i undantagsfall och ska förmedlas av tentamensvakten. Om du inte följer dessa regler rapporteras detta till examinator eller jourhavande lärare.

Digital tentamen

Inför tentamen

Vid en digital tentamen skriver du tentan på din egen bärbara dator där du har installerat programvaran WISEflow med tillhörande säker webbläsare FLOWlock-browser. Det är tillåtet att ha med egen mus och eget tangentbord. Möjlighet till lånedator finns i begränsad omfattning, maila till tenta@liu.se före sista anmälningsdag om du har behov av en lånedator.

För att kunna genomföra en digital tenta måste du vara anmäld för att kunna tentera. Det är för att nödvändiga förberedelser ska göras i systemet.

För att du ska kunna tentera digitalt behöver du ha tillgång till det trådlösa nätverket Eduroam. Eduroam aktiverar du i Min IT vid ett tillfälle och när det väl är gjort blir du automatiskt inloggad varje gång du får täckning av ett Eduroam-nät.  

Det är du som student som ansvarar för att installationen är gjord i god tid före din tentamen, att du har provat ett Demoflow i WISEflow och att din anslutning till det trådlösa nätverket Eduroam fungerar. 

Under tentamen

Om du har bokat en lånedator så ligger denna, ej inkopplad, på anvisad plats. Du ansvarar själv för att koppla in datorn. Du sätter dig på anvisad plats, kopplar in och startar din dator. Sedan loggar du in i WISEflow. Du söker du upp och väljer det aktuella tentamenstillfället, i samband med det startas FLOWlock automatiskt upp. 

När tentamen startar får du ett särskilt lösenord av tentamensvakten.  Du läser frågorna och skriver svaren via FLOWlock, här kan du även komma åt eventuellt digitalt extramaterial. När du är klar lämnar du in tentamen med hjälp av en tentamensvakt och loggar ut. 

Efter tentamen

När tentamen är rättad kan studenten logga in i WISEflow hemifrån och se sina svar samt lärarens bedömning, förutsatt att flowet tillåter det.

Datortentamen/datorstödd tentamen

Inför tentamen

Vid en datortentamen/datorstödd tentamen skriver du tentan i en befintlig datorsal på LiU. Inför tentamen är det viktigt att du säkerställer att du vet ditt LiU-ID och lösenord och att det fungerar att logga in i universitetets datorsalar. Vid problem: kontakta helpdesk@student.liu.se eller 013-28 58 98.

Under tentamen

Efter uppmaning av tentamensvakt loggar du in med ditt LiU-ID. Om du ska skriva en anonym tenta och är oanmäld eller har fått hjälp med att anmäla dig till tentamenstillfället måste du själv göra din tentamen anonym. I de fallen kommer en ruta upp för att fylla i ett AID-nummer, som ges ut av tentamensvakten. Efter inloggning öppnas en mapp med de filer som du behöver för att genomföra din tentamen. Den nås även via genvägen ”Exam workspace” som finns på skrivbordet. Följ instruktionerna från examinatorn för att genomföra just din tentamen. När du är färdig flyttar du de filer du vill lämna in till ”Exam hand in” som finns på skrivbordet. Kom ihåg att logga ut från datorn!

Efter tentamen

När din tentamen är rättad får du ditt resultat via mail. Har du frågor gällande din tentamen kontaktar du examinatorn eller ansvarig institution.

Skrivningspapper

Vid tentamen i sal (undantagsvis vissa skriftliga datortentor) får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas. På varje blad ska AID-nr, datum, utbildningskod och modul samt sidnumrering anges. För tentor gäller att varje ny uppgift redovisas med början på ett nytt blad. I övrigt gäller vad som eventuellt meddelats av jourhavande lärare.

Toalettpaus

Du får inte lämna tentamensplatsen förrän tidigast 60 minuter efter tentamens början. Detta gäller för både inlämning och toalettpaus. Registrering av paus sker hos tentamensvakt och du måste följa de anvisningar som tentamensvakten ger. Rökpaus i samband med tentamen är inte tillåtet enligt beslut DNR LIU-2016-00433.

Tentamens avslutande

Tentamensvakten meddelar när det återstår 10 minuter av tentamenstiden. Vid exakt angiven sluttid måste studenten sluta skriva. Om inte, noterar tentamensvakten en sen inlämning samt tidpunkt och orsak och examinator avgör om tentamen ska bedömas. Det är ditt ansvar att se till att dina identitetsuppgifter (AID-nr, utbildningskod, modul och datum), angivits på samtliga blad och att alla inlämnade blad är numrerade. Allt ska vara ifyllt inom tentamenstiden. I de fall där omslag används ska antalet inlämnade blad anges även på detta. Ifyllt omslag ska också lämnas in även om inga lösningar bifogas.

När tentamenstillfällen krockar

Tentamensservice kan erbjuda att du får skriva båda tentorna på en och samma tentamenstid. Observera att detta inte är möjligt vid en digital tentamen. Du måste vara anmäld på båda tentorna och det krävs att båda examinatorerna godkänner att du skriver tentorna samtidigt via mail till tenta@liu.se. Du kommer inte få tillgång till båda tentorna samtidigt utan du måste lämna in den ena innan du får börja med den andra och ordinarie inlämningstider gäller. Du väljer själv vilken tenta du vill börja med såvida inte examinatorerna meddelat annat. Var vänlig meddela Tentamensservice i god tid, senast 10 dagar innan tentamenstillfället, om hur du väljer att göra. 

Brandlarm eller annan form av utrymning

Vid utrymning följs ovillkorligen de anvisningar som ges av tentamensvakten. När larm går innebär detta att salen omedelbart måste utrymmas. Troligen kan tentamen inte fortsätta. Tentamensvakten ska omgående meddela jourhavande lärare och om möjligt insamla det material som finns. Examinator ska ta ställning till hur tentamen ska handläggas och denne ansvarar för att eventuell omtentamen anordnas snarast.

Vad händer vid försök till vilseledande?

Tentamensvakten håller noggrann kontroll över tentanderna i salen och endast om det föreligger misstanke om försök till vilseledande tas kontakt med studenten och eventuellt material tas om hand. Tentamensvakten gör också upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar eventuellt otillåtet material som kan misstänkas tillhöra tentan. Vid misstanke om försök till vilseledande gör tentamensvakten en anmälan till jourhavande lärare som exempelvis kontrollerar om ett misstänkt hjälpmedel är tillåtet eller inte. Vakten lämnar även en rapport till ansvarig person på Tentamensservice. Denne kontaktar föredragande i disciplinnämnden som i sin tur tar kontakt med examinator för att utreda om examinator bedömer att anmälan av ärendet ska ske. Examinator kontaktar studenten så snart som möjligt efter tentamenstillfället för att informera om anmälans gång.

Misstanke om försök till vilseledande anmäls till universitetets rektor och ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter.

En varning eller avstängning från undervisning och examination i upp till sex månader kan bli följden av försök till vilseledande. Den vanligast utdömda påföljden är två månaders avstängning.

Vid beslut om avstängning meddelas berörd student, berörda institutioner inom Linköpings universitet och CSN. Avstängning gäller från och med den dag då beslutet tas.

Universitetet ser lika allvarligt på försök till vilseledande vid laboration, hemtentamen eller uppsatsskrivning som på försök till vilseledande vid tentamen.

Vad händer då en student avstängs efter beslut av Disciplinnämnden? (FAQ)

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution.


Sidansvarig: marie.plantin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-17